OLIVE TOUR

www.olivetour.cz

Zájazdy do Izraela

Známá biblická a historická místa, osamělé pouštní paláce, nádherné přírodní scenérie. Navštivte je spolu s námi!

Sme rodinná firma a náš vztah k Izraeli ovlivnilo několik skutečností. Jedna z nich sahá již do období druhé světové války.

Náš dědeček, Josef Haslinger, se na začátku druhé světové války úmyslně přestěhoval z Litoměřic do nedaleké obce Bohušovice, která přímo sousedila s Terezínem. Terezínské ghetto bylo od podzimu roku 1941 největším sběrným táborem v tehdejším Protektorátu Čechy a Morava a představovalo místo nezměrného utrpení a ponížení pro většinu českých, moravských a dalších evropských Židů. Odtud pak byli transportováni dál na východ do koncentračních vyvražďovacích táborů.

Svého společenského postavení využíval k tomu, aby nejrůznějším způsobem těmto Židům pomáhal. Do židovského ghetta pašoval dopisy a balíčky od příbuzných a jeho malá továrna v Bohušovicích se tak stala ilegálním pojítkem mezi Prahou, terezínským ghettem a Malou pevností. Pro příchozí transporty několikrát zajišťoval léky a desinfekci pro nemocné a po ukončení války se dědečkův domov stal místem dočasného přebývání pro židovské děti a další, kteří se z osvobozeného ghetta neměli kam vrátit.