Naše poslanie

Prijali sme víziu potešovania židovského ľudu založenú na biblickom verši, ktorý je zapísaný v knihe proroka Izaiáša 40, 12:
„Potešujte, potešujte môj ľud, vraví váš Boh.“

Naše poslanie

  • konfrontácia nenávisti
  • vyjadrenie solidarity s Izraelom 
  • osvetové programy a vzdelávanie 
  • aktívne zapojenie občianskej verejnosti a cirkvi do projektov ICEJ
  • zvolávanie k modlitbám za Izrael

Slovenská pobočka Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem začala svoje pôsobenie v roku 2000. Je súčasťou viac ako sedemdesiatich pobočiek po celom svete.

Vychádzame z potreby jednoznačného vymedzenia sa voči množiacim sa snahám relativizovať holokaust, voči prejavom antisemitizmu, ale aj aktívne sa zasadzovať za právo demokratického Izraela na obranu voči teroru, delegitimizácii či akémukoľvek spochybňovaniu jeho existencie.

Veríme, že Izrael má právo žiť v krajine, ktorú mu Boh zasľúbil a že Jeruzalem musí zostať jeho nedeliteľným hlavným mestom pod židovskou správou. To je náš východzí bod.

Mnohé kľúčové otázky týkajúce sa Blízkeho východu si však žiadajú komplexné odpovede. Či už ide o existenčnú hrozbu, ktorej Izrael čelí zo strany teroristických organizácií ako je Hamas a Hizballah, či narastajúca kampaň snažiaca sa o delegitimizáciu práva Izraela na vlastní obranu, kresťania musia byť lepšie informovaní. ICEJ je zdrojom vyvážených, biblicky zakotvených informácíí.

Vďaka globálnemu zastúpeniu existujú pobočky ICEJ ve viac ako 100 krajinách sveta. Zoznámte sa s prácou miestnej pobočky: môžete sa zúčastniť verejných akcií alebo prednášok o aktuálnych témach. Objednajte si časopis “Slovo z Jeruzaléma”, ktorý pravideľne prináša analýzy, komentáre a duchovné zamyslenia, ktoré vám pomožu orientovať sa v zložitej problematike blízkovýchodného konfliktu a budú vás inšpirovať k tomu, k čomu sme predovšetkým ako kresťania povolaní: k modlitbám.

Časopis Slovo z Jeruzaléma