Čítanie mien 2016

V poradí ôsmy ročník tohto podujatia môžeme zaradiť medzi podujatia, ktorých organizovanie nám prináša radosť a vidíme zmysel v ich systematickom budovaní a zlepšovaní z roka na rok. Tento rok pribudla aktivita pre študentov, ktorí boli vyzvaní, aby napísali esej na tému holokaustu.

Časť večera sme využili aj na odovzdávanie cien prvým trom oceneným. Odovzdal ich a víťazom zagratuloval primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. Víťazná práca patrila študentom zo Žiliny, ktorí poslali dve práce. Prvá rozpráva príbeh Juraja Polláka zo Žiliny (Nezlomný Žilinčan) a druhá sa sústreďuje na príbeh Emila Farkaša a jeho rodiny (Nikdy viac!) Ich autormi sú Dominika Molitorová, Lucia Ly Nguyenová u prvej práce a Marek Masarik u druhej. Práce vznikli pod dohľadom pani učiteľky Virdzekovej z gymnázia na Varšavskej.

Okrem toho sme uhradili cestu autobusom kolektívu študentov z Topoľčian, kde sa minimálne dve pedagogičky dlhodobo venujú práci zameranej na dejiny druhej svetovej vojny.

Vzácnym hosťom večera bola preživšia Gabrielle Karin z USA, ktorá vyrastala v Bratislave a prežila vďaka Karolovi Blanárovi, ktorý ju a ďalších ľudí schovával ukrytých v byte. Karol Blanár je známy držiteľ ocenenia Spravodliví medzi národmi. Dnes Gabrielle pôsobí v Los Angeles a je aktívna v edukačnej činnosti a odovzdáva posolstvo mladej generácii. Aj počas svojho týždenného pobytu na Slovensku sa stretla v sereďskom múzeu holokaustu s viacerými kolektívmi študentov.

Mená čítalo viac než dvadsať osobností kultúrneho či spoločenského života (napríklad P.Traubner, L.Žitňanská, K.Brychtová, izraelský veľvyslanec Zvi Aviner Vapni, B.Jóbus, K.Feldeková, P.Frešo a ďalší), spolumoderátorom Ľuby Lesnej bol Braňo Závodský. Na záver sa modlil pastor Apoštolskej cirkvi Pavel Zsolnai a židovský rabín Baruch Meyers.

Podujatie je navštevované príslušníkmi Židovskej obce v Bratislave, ďalej veriaci z viacerých bratislavských kresťanských komunít a široká bratislavská verejnosť. Celkový počet tento rok odhadujeme na 120 až 150 ľudí.

Prínos podujatia pre komunitu azda netreba príliš vysvetľovať. Vďaka pozornosti, ktorú udalosti venujú viaceré významné osobnosti verejného života, sa téma znovu dostáva aj do uší mladých ľudí, z ktorých môžu vyrásť svedkovia o tom, čo sa dialo na našom území v čase 2. svetovej vojny a pôsobiť tak na svojich spolužiakov, ktorí majú častokrát veľmi skreslené informácie. Dôkazom toho je nárast extrémizmu a povstávanie neonacistických nálad v spoločnosti.

Na záver moderátorka Ľuba Lesná poďakovala menovite všetkým darcom, ktorí finančne prispeli na akciu. Boli nimi Bratislavský samosprávny kraj, Magistrát hlavného mesta Bratislavy a Židovská náboženská obec Bratislava.

Ďakujeme všetkým, ktorí umožnili úspešnú realizáciu tohto podujatia.