8. ročník študentskej súťaže „Susedia, na ktorých sme nezabudli“

Dokumentačné stredisko holokaustu (DSH), ICEJ Slovensko (Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem) a Pravda a láska, občianske združenie, vyhlasujú pri príležitosti 81. výročia vypravenia prvého transportu Židov zo Slovenska do nacistických koncentračných a vyhladzovacích táborov, ktoré si pripomenieme 25. 3. 2023, 8. ročník študentskej súťaže Susedia, na ktorých sme nezabudli

Súťaž je už tradične sprievodným podujatím Čítania mien obetí holokaustu, ktoré sa každoročne koná v Bratislave v rámci 9. septembra, teda v Deň obetí holokaustu a rasového násilia. Tento rok sa  pietny akt Čítanie mien obetí holokaustu uskutoční 7. septembra, kde sa aj vyhlasujú výsledky súťaže a odovzdávajú ceny. Súťažné práce v rozsahu do 9 000 znakov (5 normostrán) sa tento rok budú týkať témy:

Príbehy preživších a ich rodín. Nezabúdame.

Holokaust, teda systematické, nacistickým Nemeckom a jeho kolaborantmi organizované prenasledovanie a genocídu sa niektorým prenasledovaným podarilo prežiť. Ich príbehy sú dôležitými svedectvami o ľudskej nenávisti, perzekúcii a zločinoch. V niektorých prípadoch však aj o pomoci prenasledovaným a solidarite. Tí, ktorí prežili, veľmi často prišli počas holokaustu o mnohých svojich blízkych, o svoju rodinu.

Svedectvá a výpovede preživších holokaust, publikované v literatúre, prípadne uložené v archívoch a zbierkach rôznych organizácií dnes slúžia odborníkom, aj laikom k dokumentovaniu a dokresľovaniu historických reálií. Veríme, že budú cenným zdrojom informácií aj pre účastníkov tohto ročníka študentskej súťaže.

Téma 8. ročníka študentskej súťaže opäť vytvára priestor pre spracovanie formou úvahy, alebo eseje.

Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci posledného ročníka základných škôl a študenti stredných škôl. Ambíciou našej súťaže je podpora záujmu mladých ľudí o moderné slovenské dejiny a posilňovanie ich kritického myslenia, formovanie ich postojov k histórii Slovenska, k problematike ľudských práv v minulosti a súčasnosti.

Porota

Hodnotiaca komisia bude zložená zo zástupcov Dokumentačného strediska holokaustu, ICEJ Slovensko a odborníkov, zaoberajúcich sa dejinami Židov na Slovensku a témou holokaustu.

Autorka/autor musí súťažnú prácu podpísať, uviesť svoju poštovú adresu a e-mail a v elektronickej verzii ju poslať Dokumentačnému stredisku holokaustu najneskôr do 31. júla 2023 na e-mailovú adresu: sutaz@dsh.sk.

Na vyššie uvedenú e-mailovú adresu môžu záujemcovia o súťaž posielať aj otázky, ktoré sa týkajú súťaže.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *