Izrael očakáva počas leta masívny nárast Alije

Uverejnené dňa: 14.6.2024, icej.org

Od: Howard Flower a Karen Engle

Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem sa pripravuje na pomoc pri veľkej vlne alije do Izraela počas tohto leta. Napriek súčasnej vojne, ktorá zúri v Gaze a na severe krajiny, očakáva Izrael tento rok viac ako 30 000 nových židovských prisťahovalcov. V posledných rokoch tvorili väčšinu týchto olim (novoprichádzajúcich) rusky hovoriaci Židia z bývalého Sovietskeho zväzu. Izraelské úrady teraz predpokladajú, že veľká vlna prisťahovaleckých rodín bude pochádzať aj zo západných krajín kvôli rastúcemu antisemitizmu v týchto krajinách.

ICEJ doposiaľ v tomto roku pomohlo viac ako 1 300 novým prisťahovalcom, vrátane sponzorovania letov a pomoci vo fáze pred príchodom do krajiny a vo fáze integrácie. Títo olimovia prišli z Etiópie, Francúzska, Južnej Afriky a bývalých sovietskych republík.

„Máme počty, ktoré sme nezažili už desaťročia – z Francúzska, Južnej Afriky, Anglicka a Severnej Ameriky,“ povedal nedávno pre denník The Jerusalem Post Avichai Kahana, generálny riaditeľ izraelského ministerstva pre aliju a integráciu. Poznamenal, že od začiatku vojny 7. októbra minulého roka prišlo do Izraela 19 000 olimov, a dodal: „Je to zázrak. Neexistuje žiadna iná krajina na svete, kam by uprostred vojny prišlo toľko ľudí.“

Z viac ako 12 000 nových prisťahovalcov, ktorí prišli do Izraela na základe jeho zákona o návrate od januára do mája, bolo viac ako 70 %, teda viac ako 8 000, z Ruska, podľa aktuálnych údajov vlády poskytnutých Knessetu, informoval denník Times of Israel.

Bezprostredne po 7. októbri zaznamenali izraelskí úradníci obrovský nárast žiadostí o aliju od Židov z Francúzska, Spojeného kráľovstva, Južnej Afriky a Severnej Ameriky. Zvyčajne trvá najmenej šesť mesiacov alebo viac, kým sa židovské rodiny pripravia na aliju, takže nárast začíname pozorovať až teraz.

Židovská agentúra pre Izrael, ktorá dohliada na proces alije, očakáva, že tento rok príde 15 500 židovských prisťahovalcov zo západných krajín. To je takmer 2,5-násobok 6 220 prisťahovalcov, ktorí prišli z rozvinutých krajín v roku 2023.

Predstavitelia ministerstva predpokladajú, že alija zo Západu prudko vzrastie toto leto, pričom do septembra by malo prísť približne 8 000 olim z rozvinutých krajín.

Židia, ktorí uskutočňujú aliju

Práve sa začína rušná letná sezóna alije, keď sa židovské rodiny sťahujú do Izraela, aby boli ich deti v septembri pripravené na nový školský rok. Koncom augusta sa začínajú aj programy pre mládež Alija, ako napríklad program Naale pre stredoškolákov, ktorí prichádzajú pred svojimi rodičmi, ktorý ICEJ podporuje už mnoho rokov. Tieto deti sa na aliju pripravujú od špeciálnych letných táborov, ktoré kresťanské veľvyslanectvo sponzoruje v rusky hovoriacich republikách už viac ako desať rokov.

V posledných rokoch tvorili rusky hovoriaci prisťahovalci 70 – 80 % z celkového počtu celosvetovej alije. Od začiatku vojny na Ukrajine v roku 2014 sa domov do Izraela vrátilo takmer 250 000 Židov z Ruska, Ukrajiny, Bieloruska a pobaltských štátov.

Od roku 1980 ICEJ pomohla viac ako 186 000 židovským prisťahovalcom vrátiť sa domov do Izraela, pričom väčšina z nich pochádzala z bývalých krajín Sovietskeho zväzu.

Tento rok Židovská agentúra požiadala ICEJ o pomoc so špeciálnym programom pre rusky hovoriacich Židov, ktorí utiekli zo svojich domovov a teraz žijú vo východnej a západnej Európe. Program pomáha týmto židovským vojnovým utečencom, keď sa začínajú pripravovať na poslednú cestu domov do krajiny svojich predkov.

Na mnohých miestach Biblie Pán pozýva bývalé pohanské národy, aby pomohli pri tomto prorockom zhromažďovaní jeho ľudu. Izaiáš napríklad povedal: „Hľa, pozdvihnem svoju ruku v prísahe k národom a vztýčim svoju zástavu (alebo štandardu) pre národy; prinesú vašich synov na rukách a vaše dcéry budú nosiť na pleciach.“ (Izaiáš 49, 22)

Prorok Izaiáš používa zaujímavé formulácie, aby opísal význam tohto prejavu milosrdenstva pohanov voči Židom. „Štandarda“ bola zástava vztýčená vysoko na vrchu v čase vojny, aby zhromaždila vojakov v prípade invázie. Izaiáš hovorí, že prichádza deň, keď Boh povolá pohanov ako vojenský veliteľ zhromažďuje svoje sily do boja, aby pomohli priviesť židovský národ domov – ale s veľkou starostlivosťou a nehou, ako otec, ktorý nesie svoje deti.

Aj pohania sú povzbudzovaní, aby odstránili všetky prekážky, ktoré stoja v ceste tomuto návratu. „Prejdite, prejdite bránami! Pripravte cestu pre ľud. Vybudujte, vybudujte cestu! Odstráňte kamene. Vztýčte zástavu pre národy.“ (Izaiáš 62,10)

Izaiáš tu predpovedá, že pohanské národy vybudujú diaľnicu, na ktorej sa odstránia prekážky, aby židovský ľud mohol bezpečne a ľahko prejsť, a dokonca aby ho pohania sprevádzali. Iz 57,14 obsahuje podobnú výzvu vybudovať a pripraviť cestu a „odstrániť prekážky z cesty môjho ľudu“.

Okrem toho Izaiáš vidí čas, keď pohania prinesú svoje bohatstvo do Izraela a obnovia národ. „Synovia cudzincov ti postavia múry a ich králi ti budú slúžiť, lebo vo svojom hneve som ťa udrel, ale vo svojej priazni som sa nad tebou zmiloval. Preto budú tvoje brány stále otvorené, nezatvoria sa vo dne ani v noci, aby k tebe ľudia prinášali bohatstvo pohanov a ich králi v sprievode.“ (Izaiáš 60,10-11)

Počas holokaustu boli Židia zbavení všetkého pozemského majetku až po zlaté plomby v zuboch. Izaiáš však opakovane hovorí o dni, keď „synovia cudzincov“ (pohanov) nielenže postavia múry Izraela, ale – Božim zvratom – pomôžu Izraelu svojím materiálnym bohatstvom. Pridajte sa k nám dnes, keď ICEJ pomáha priviesť domov do Izraela ďalšiu vlnu alije a zasadiť ich v krajine. Už teraz sme sa zaviazali sponzorovať lety pre 100 ukrajinských Židov v najbližších týždňoch a otvárajú sa nám mnohé ďalšie možnosti vo Francúzsku, Južnej Afrike a inde, ako pomôcť priviesť ďalšie židovské rodiny domov do Izraela toto leto. Potrebujeme však vašu pomoc, aby sa to podarilo!

Darujte ešte dnes na Sociálny projekt Alija

Číslo účtu SK23 0200 0000 0012 9716 0551 (VÚB)

Variabilný symbol 114 – Alija, podpora programov návratu židovského národa z diaspory do Izraela

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *