VLAJKY PRE IZRAEL

Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem na Slovensku v partnerstve s Alianciou pre Izrael, Konzervatívnym inštitútom M.R.Štefánika a platformou Kresťania v meste, zvolávajú verejnosť na verejné zhromaždenie, kde chceme pokojným a slušným spôsobom vyjadriť solidaritu s Izraelom, vo štvrtok 20.5.2021 o 18:00 pri Altánku na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave.Rúška a vlajky so sebou. 

PÔJDEME AJ ONLINE!

#vlajkypreizrael

Vyhlásenie občanov Slovenskej republiky na podporu Izraela bojujúceho proti teroristickému hnutiu Hamas

Podpísať vyhlásenie

My, dolu podpísaní občania Slovenskej republiky, jednoznačne odsudzujeme masívne ostreľovanie civilných oblastí južného a centrálneho Izraela zo strany militantných organizácií Hamas a Islamský džihád, ktoré začalo z Gazy 10. mája 2021 v podvečerných hodinách. Nič nemôže ospravedlniť už viac ako 3.000 rakiet vypálených na najhustejšie obývané oblasti metropol Ašdod, Tel Aviv, Herzliya, Netanya. Za vrchol absurdnosti považujeme rakety militantov namierené na Jeruzalem, ktorý je islamom deklarovaný ako tretie najsvätejšie miesto so značnou populáciou príslušníkov tohto náboženstva.

Sklamanie vyjadrujeme aj z interpretácie udalostí väčšinou médií. Izrael sa bráni a zameriava na likvidáciu vojenskej infraštruktúry teroristov. Je mu kladená rovnaká morálna vina ako teroristom Hamasu a Islamského Džihádu za cielené ostreľovanie civilných oblastí, pričom Izrael pred každým náletom informuje a včas varuje civilné obyvateľstvo Gazy. Formulácie, hovoriace o „špirále násilia“, alebo kladúce Izrael na prvé miesto v titulkoch hovoriacich o násilí na civilistoch, považujeme preto za nekorektnú manipuláciu mienky tej časti verejnosti, ktorá nepozná zložitosť tohto konfliktu. Tieto formulácie sú preto neakceptovateľné, niekedy hanebné až podlé.

Je nepredstaviteľné, že by civilné obyvateľstvo ktoréhokoľvek európskeho štátu bolo vystavené ostreľovaniu a vinník by nebol zastavený. Ak je nevyhnutné, tak aj s použitím donucovacích prostriedkov. Je nepredstaviteľné, že by ktorýkoľvek európsky štát také niečo nečinne toleroval a nebránil sa. Prečo to žiadame od Izraela? V tejto situácii je nielen právom izraelského štátu sa brániť, ale je to jeho povinnosť voči vlastnému obyvateľstvu, ako by to bolo povinnosťou každého štátu na svete. Militanti ovládajúci Gazu, ktorú Izrael v roku 2005 jednostranne odovzdal Palestínskej samospráve, nikdy neprejavili záujem o mierové rokovanie. Ich cieľom je zničenie Izraela, ako sa explicitne vyjadrili už nespočetne krát.

Vyjadrujeme podporu jedinému demokratickému štátu na Blízkom východe – Izraelu a očakávame, že v najbližšej dobe dôjde k zastaveniu bojov. S uznaním sme si vypočuli vyhlásenie ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí pána Ivana Korčoka a vyzdvihujeme ho ako jasné pomenovanie zdroja konfliktu, v ktorom  odsúdil „masívne raketové útoky hnutia Hamas a ďalších militantných organizácií z Pásma Gazy“. Rovnaké stanoviská by mali zaznievať aj od predstaviteľov ďalších štátov EÚ. Vojna, žiaľ, prináša obete nevinných obyvateľov. Pozostalým všetkých civilných obetí vyjadrujeme úprimnú sústrasť. 

Zasadzujeme sa za to, aby došlo nielen k zastavenie bojov, nastoleniu poriadku, ale aby nasledovalo predovšetkým odhodlanie pristúpiť k mierovým rokovaniam.

Aliancia pre Izrael je voľné združenie, otvorené organizáciám a osobnostiam, ktoré spája snaha podporiť aktivity vedúce k prehĺbeniu spojenectva Slovenska s Izraelom ako jedinou demokraciou na Blízkom východe. Jej činnosť vychádza z potreby jednoznačného vymedzenia sa voči snahám relativizovať holokaust, voči prejavom antisemitizmu a aktívne sa zasadzovať za právo Izraela chrániť sa pred terorom, delegitimizáciou a akýmkoľvek spochybňovaním jeho existencie.

Zakladajúci členovia API sú slovenská pobočka Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem (ICEJ – International Christian Embassy Jerusalem), B´nai B´rith Tolerancia Bratislava a Izraelská obchodná komora na Slovensku.

Peter Švec, predseda ICEJ Slovensko peter.svec@icej.sk

Peter Werner, prezident B´nai B´rith Tolerancia Bratislava

Miloš Žiak, predseda predstavenstva Izraelskej obchodnej komory na Slovensku

Petícia adresovaná Medzinárodnému trestnému súdu

Zastavte vyšetrovanie MTS voči Izraelu!

Medzinárodný trestný súd (MTS) v Haagu má dôležitú úlohu vo svete: spravodlivo a nezávisle chrániť pred beztrestnosťou za vojnové zločiny, genocídu a ďalšie zverstvá, ktoré „šokujú svedomie ľudstva“. 

MTS sa však nedávno odklonil od tejto misie tým, že začal oficiálne vyšetrovanie proti Izraelu pre údajné vojnové zločiny spáchané počas a po raketovej vojne s Hamasom v Gaze od roku 2014, ako pre aktivity Izraela zamerané na budovanie a udržiavanie židovských komunít na západnom brehu Jordánu a vo východnom Jeruzaleme.

V reakcii na to Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem (International Christiana Embassy Jerusalem – ICEJ) vyhlásilo medzinárodnú petíciu, ktorá vám umožňuje vyjadriť nesúhlas s vyšetrovaním MTS vojnových zločinov proti Izraelu. 

Výsledky tejto petície budú predložené členským štátom MTS, ako aj sudcom a prokurátorom súdu.

PODPÍSAŤ PETÍCIU

— 

Celé znenie petície: 
Sme angažovaní občania z rôznych krajín sveta a rešpektujeme dôležitosť úlohy, ktorú zohráva Medzinárodný trestný súd (MTS) pri zabezpečovaní medzinárodného trestného práva v súčasnom nepokojnom svete. Sme však hlboko znepokojení nedávnym rozhodnutím súdu začať oficiálne vyšetrovanie proti Izraelu za údajné vojnové zločiny „spáchané na okupovanom palestínskom území vrátane východného Jeruzalema od 13. júna 2014“. Izrael nie je signatárom Rímskeho štatútu, ktorým sa riadi Medzinárodný trestný súd a nesúhlasil s jurisdikciou súdu v tejto veci. Izrael má vlastný osvedčený a rešpektovaný právny systém stíhania takýchto zločinov. 

Okrem toho Palestína nie je zvrchovaným štátom v zmysle Rímskeho štatútu. MTS preto nemá právomoc pokračovať vo vyšetrovaní. Takéto kroky poškodzujú dôveryhodnosť a integritu súdu a zároveň podkopávajú existujúce dohody a mierové úsilie medzi Izraelom a Palestínčanmi.

Veríme, že toto selektívne stíhanie je založené na nepravdivých a falošných tvrdeniach. Stíhanie začala v prílišnej horlivosti hlavná prokurátorka Fatou Bensoudou, ktorá prostredníctvom svojich rozsiahlych súkromných konzultácií s úradníkmi Palestínskej samosprávy v tejto veci preukázala zjavnú politickú zaujatosť voči Izraelu. 

Palestínčania zneužívajú súd na to, aby upierali Izraelu legitímne právo na obranu a odnímali Židom ich historické práva v starovekej vlasti. 

Preto naliehavo vyzývame Medzinárodný trestný súd, Zhromaždenie zmluvných krajín a nastupujúceho hlavného prokurátora Karima Khana, aby upustili od tohto zásadne chybného vyšetrovania vedeného proti Izraelu skôr, ako by to ohrozilo postavenie a ciele súdu a vyhliadky za mier v regióne.

Zastavte vyšetrovanie MTS voči Izraelu!

Medzinárodný trestný súd (MTS) v Haagu má dôležitú úlohu vo svete: spravodlivo a nezávisle chrániť pred beztrestnosťou za vojnové zločiny, genocídu a ďalšie zverstvá, ktoré „šokujú svedomie ľudstva“. 

MTS sa však nedávno odklonil od tejto misie tým, že začal oficiálne vyšetrovanie proti Izraelu pre údajné vojnové zločiny spáchané počas a po raketovej vojne s Hamasom v Gaze od roku 2014, ako pre aktivity Izraela zamerané na budovanie a udržiavanie židovských komunít na západnom brehu Jordánu a vo východnom Jeruzaleme.

V reakcii na to Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem (International Christiana Embassy Jerusalem – ICEJ) vyhlásilo medzinárodnú petíciu, ktorá vám umožňuje vyjadriť nesúhlas s vyšetrovaním MTS vojnových zločinov proti Izraelu. 

Výsledky tejto petície budú predložené členským štátom MTS, ako aj sudcom a prokurátorom súdu.

Vyjadrenie ICEJ k očkovacej politike v Izraeli 

Webinar Logo

Dr. Jürgen Bühler

Na Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém se obracejí křesťané z mnoha zemí světa s otázkami, jaký je náš názor na program rychlého očkování proti koronaviru v Izraeli, zejména v souvislosti s využíváním nových typů vakcín s mRNA messengerem. Někteří mají obavy, že izraelské obyvatelstvo si takto mohlo nevědomky přivodit vážné ohrožení, jiní jsou dokonce poplašeni spekulativními teoriemi o tom, že vstupují do jakési ďábelské pasti, která souvisí se scénářem „posledních dnů“.

Izrael reagoval na bezprecedentní krizi. Zaprvé je třeba konstatovat, že Izrael stejně jako mnoho jiných zemí čelí bezprecedentní zdravotní krizi způsobené smrtícím virem, který už ve světě zavinil smrt více než 2,6 milionu lidí. Je mezi nimi i necelých šest tisíc mrtvých v Izraeli, což je šestkrát víc než počet obětí během pěti let brutální palestinské teroristické kampaně zvané druhá intifáda.

Několik lockdownů navíc těžce poškodilo izraelskou ekonomiku, zejména odvětví cestovního ruchu, které se na celý rok úplně zastavilo. Proto se izraelští vůdci napříč politickým spektrem shodli, že je třeba najít rychlou odpověď na celonárodní úrovni. Díky rychlé, včasné a rozhodné reakci izraelské vlády se země stala vzorem, který následuje mnoho dalších států, počínaje zavedením uzávěr a omezením cestování za účelem ochrany obyvatelstva před virem. Izrael také úspěšně vyvíjí nové léky proti koronaviru a jeho výzkumy ukazují slibné výsledky. Z těchto důvodů zůstává smrtnost v Izraeli na jedné z nejnižších hodnot ve světě (méně než 1 %), přestože počet nakažených patří k nejvyšším. Rychlá a účinná reakce Netanjahuovy vlády je převážně uznávána i konkurenčními politickými stranami, většinou izraelské společnosti a mnoha světovými vedoucími představiteli.

Rozhodnutí využít vakcíny mRNA Rozhodnutí izraelského vedení přijmout nový typ vakcín mRNA jako nástroj, jak vyjít z lockdownů, bylo nepochybně motivováno touto bezprecedentní zdravotní krizí, spolu s židovskou tradicí důrazu na zachování života a všeobecným postojem v Izraeli, který vítá vědeckotechnický pokrok a nové objevy v medicíně. Mezinárodní zdravotnická komunita se věnuje výzkumu mRNA vakcín se slibnými výsledky již 25 let a včasné jednání vlády s firmou Pfizer Pharmaceuticals pomohlo izraelským politickým vůdcům a lékařským odborníkům přijmout rychlé rozhodnutí. Pfizer provedl přísné testy nové vakcíny ve fázi testování na lidech pro zjištění krátkodobých vedlejších účinků. Je pravda, že obvyklá další fáze testování na dlouhodobé vlivy nebyla dosud provedena. Ale orgány ve Spojených státech i jinde schválily vakcínu pro použití v nouzovém režimu. Za této situace a při rostoucím počtu mrtvých se izraelská vláda rozhodla vzít na sebe kalkulované riziko a použít pro očkování obyvatel vakcínu mRNA.

Dnes je Izrael na prvním místě na světě v počtu očkovaných, kdy už téměř 90 % dospělé populace bylo buď očkováno, nebo je přirozeně imunní po prodělání nemoci COVID-19. Dosavadní údaje naznačují, že vakcína má účinnost 97 % a počet úmrtí u nejohroženější skupiny starších občanů radikálně klesá. Izrael doufá, že koncem května dosáhne „stádní imunity“ a život se vrátí víceméně do normálních kolejí, i když pravděpodobně zůstanou v platnosti jistá omezení cestování, aby se snížilo nebezpečí zavlečení nových mutací viru. Izrael se také chystá zavést pro očkované a uzdravené občany „zelené pasy“, což znamená, že ti, kteří je mít nebudou, mohou být dočasně omezeni v možnostech společenského vyžití.

Většina Izraelců s tímto ambiciózním očkovacím programem spolupracuje a podporuje ho také většina uznávaných lékařských odborníků. Rozlišujme pravdu od pověstíMezitím se ve světě vyrojily různé poplašné zprávy a teorie ohledně izraelského očkovacího programu, které vyžadují, abychom je uvedli na pravou míru.

1) Současná očkovací politika není v Izraeli ničím novým: podobné rozhodnutí bylo v Izraeli přijato v roce 1952, kdy byli občané donuceni nechat se očkovat proti tyfu. Za neuposlechnutí tehdy dokonce hrozila peněžitá pokuta.

2) Objevila se tvrzení, že smrtnost u občanů v Izraeli, kteří zemřeli po očkování, vysoce převyšuje smrtnost v důsledku nemoci COVID-19. Tato tvrzení jsou nepodložená, což dokládají údaje ze všech izraelských zdravotních pojišťoven. Tato data také prokazují, že mezi očkovanými je nižší počet úmrtí, a pokud se nakazí, jejich příznaky jsou mírnější než u těch, kdo očkováni nebyli.

3) Izrael nesměřuje k segregaci svého obyvatelstva na očkované a neočkované. Každý občan má právo očkování odmítnout, i když to může přinést důsledky v podobě dočasného omezení pohybu a společenského kontaktu.4) Někteří spojují nový „zelený pas“ se „znamením šelmy“ z knihy Zjevení, a dokonce naznačují, že Izrael svým očkovacím programem připravuje vládu Antikrista nad svým obyvatelstvem. To je mírně řečeno čirá spekulace. Očkovací průkazy existují už mnoho desetiletí (např. mezinárodní žluté očkovací průkazy) a do mnoha zemí v Africe není možné cestovat, pokud nemáte platné očkování proti žluté horečce a jiným nemocem. Navíc, příslušná pasáž v 13. kapitole Zjevení popisuje rouhavou protikřesťanskou agendu, která „vede válku proti svatým“. Naproti tomu je zjevné, že izraelská očkovací politika neobsahuje žádnou náboženskou nebo duchovní agendu, kromě snahy zachránit životy. Legitimní obavySamozřejmě, že zůstávají legitimní obavy, otázky a výhrady, pokud jde o dlouhodobé vedlejší účinky vakcín mRNA, a je správné, aby lidé měli volbu nenechat se očkovat.

Vítáme, že Izrael tuto svobodu zachovává. Nicméně nedostatek znalostí o dlouhodobých účincích těchto vakcín neopravňuje vedení kritické kampaně proti Izraeli ani obviňování izraelských vůdců z temných motivů vůči vlastnímu obyvatelstvu. Měli bychom se za ně spíš modlit, protože řeší bezprecedentní zdravotní krizi a naše modlitby potřebují více než kdy jindy.Uvědomujeme si, že celosvětový rozsah a dopad této zdravotní krize otevírá brány koordinovaným globálním iniciativám, které v sobě skrývají nemalý potenciál ohrozit demokratické procesy a mohly by potenciálně být v budoucnu zneužity pro protikřesťanskou a diskriminační agendu. Nicméně jako křesťané bychom neměli žít ve strachu z koronaviru ani ve strachu z očkování proti němu. Naopak, měli bychom mít zdravou bázeň jedině před Bohem samotným, který konec konců vládne nad naším životem a osudem (Izaiáš 8:12-13).

Konečně, nedovolme, aby nás tato krize rozdělila. Jsem si vědom toho, že s výše uvedeným hodnocením nebudou všichni souhlasit, někteří z vás mohou dospět k jiným závěrům. Neměli bychom ale nikdy dovolit, aby bylo Tělo Kristovo rozděleno a aby byla naše láska k Božímu lidu určována naším omezeným porozuměním novému typu vakcíny. Pavel vyzýval církev v Římě, aby se nenechala rozdělit kvůli pojídání masa obětovaného modlám, a napomínal věřící, aby nesoudili jeden druhého, neboť „žijeme-li, žijeme Pánu, umíráme-li, umíráme Pánu“ (Římanům 14:8). Také jim připomněl, že „království Boží není pokrm a nápoj, nýbrž spravedlnost, pokoj a radost v Duchu svatém“ (Římanům 14:17).

Rozhodnutí, zda se nechat očkovat, nebo ne, je individuální a mělo by být učiněno po vyslechnutí řádné odborné rady lékaře, kterému důvěřujete, na základě informovaného souhlasu a podle vlastního svědomí. Všichni bychom měli respektovat způsob, jakým druzí došli ke svému rozhodnutí, a současně se postarat o to, abychom v diskusi s druhými sami měli přesné a spolehlivé informace.

Opakuji, modlete se prosím za izraelské vůdce v tomto obtížném období a modlete se také za nás, když naplňujeme své poslání stát pevně s Izraelem v době krize. Modlitba dokáže uzdravit a ochránit. Viděli jsme to v našem domově pro přeživší holocaust v Haifě, který zůstal koronavirem téměř nedotčen. Izraelští zdravotníci to označují za „zázrak“, vzhledem k tomu, že jde o domov s pečovatelskou službou. Modlete se také za nás, abychom v této nesnadné době nadále sloužili všemu lidu Izraele.

Dr. Jürgen Bühler je prezident ICEJ. Překlad: Mojmír Kallus

Stanovisko ICEJ k rozhodnutiu ICC

Jeruzalem, 8. februára 2021

Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem sa stavia proti selektívnemu rozhodnutiu Medzinárodného trestného tribunálu (ICC), ktorý v rozpore so zásadami medzinárodného práva hodlá rozšíriť svoju právomoc, aby mohol posúdiť obvinenie Izraela z údajných vojnových zločinov. Tento predpojatý krok namierený proti jedinému židovskému štátu vyvoláva dôvodné podozrenie, že Súd je motivovaný antisemitizmom.

ICEJ konštatuje, že toto rozhodnutie je úplne absurdné: Izrael, ktorý ani nie je členom ICC, má zavedené vlastné seriózne a aktívne súdne mechanizmy, ktoré akékoľvek zločiny tohto druhu postihujú, zatiaľčo Palestínci nespĺňajú ani kritéria suverénneho štátu podľa Rímskeho štatútu, ktorým sa tribunál riadi. Medzinárodný trestný tribunál preto nemá aktívnu legitimitu ani právomoc vyšetrovať Izrael a rozhodovať o údajných vojnových zločinoch na takzvaných okupovaných územiach.

Zdá sa, že tribunál podľahol extrémnej horlivosti špeciálnej prokurátorky a tým, že posvätil jej snahu obžalovať izraelských občanov na základe neplatných a neudržateľných obvinení, sa dopúšťa pokrivenia medzinárodného práva,“ povedal prezident ICEJ Dr. Jürgen Bühler. „ICC dnes a denne necháva bez povšimnutia správanie brutálnych režimov, ako je Irán a Sýria, ktoré páchajú strašné zverstvá voči vlastnému obyvateľstvu, a miesto toho chce stíhať Židov za to, že stavajú balkóny na svojich domoch vo východnom Jeruzaleme, akokeby išlo o nacistických vojnových zločincov. ICEJ bude vo svojej celosvetovej sieti národných kancelárií vyzývať členské štáty ICC, aby toto odporné rozhodnutie odmietli a prehlásili za neplatné.“

David Parsons, hlavný hovorca a viceprezident ICEJ

Modlitby ICEJ

Veríme, že kresťania sú predovšetkým povolaní k modlitbám. Preto Vás pozývame, pridať sa k modlitbám za Izrael a Cirkev, v rámci globálnych modlitebných iniciatív ICEJ – Rosh Chodesh (novolunie) a modlitebnej iniciatívy Izaiáš 62. Nech pozdvihujeme svoj hlas spoločne, jedným srdcom, jednému Kráľovi a spolu nesieme modlitebnú pochodeň – žehnania zraelu a prihovárania sa za Boží ľud medzi národami aj v tom našom.

Rosh chodesh  (platforma Zoom)
globálne modlitby ICEJ na začiatku nového mesiac podľa hebrejského kalendára
13.2. o 08:00 – 09:00
pozn. v slovenčine aj angličtine 
link na sledovanie

Modlitebná iniciatíva Izaiáš 62 (platforma Zoom)
globálne modlitby ICEJ vždy
každú stredu v mesiaci o 15:00 – 16:30
pozn. len v angličtine 
link na sledovanie


Časopis ICEJ – Slovo z Jeruzaléma

Slovo z Jeruzalema je tlačený spravodaj českej a slovenskej pobočky ICEJ. Vychádza 4x ročne vo farebnom formáte A4 a nájdete v ňom prezentáciu aktivít celosvetovej práce ICEJ, komentáre a analýzy k aktuálnej situácii na Blízkom východe, reportáže, články o histórii židovského národa a informácie z kultúry a ďalšie zaujímavosti.

Tento hodnotný časopis posielame každému podporujúcemu členovi. Za podporujúceho člena považujeme každého, kto v kalendárnom roku prispeje čiastkou minimálne 20 €.  Na obnovu členstva vyzývame spravidla v decembri na nasledujúci kalendárny rok a prikladáme predtlačenú poštovú poukážku k poslednému číslu v starom roku.

Predplatné (resp. členské) môžete uhradiť aj prevodom na náš účet SK23 0200 0000 0012 9716 0551 s uvedením VS 106 – členské. Ako špecifický symbol sa uvádza vaše osobné číslo, ktoré sme vám pridelili (novým členom pridelíme – nájdete ho na adresnom štítku obálky).