Šana Tova!

Dnes začína Nový židovský rok 5782. Roky sa počítajú od tradičného dátumu stvorenia sveta (AM – anno mundi). Je to začiatok obdobia, ktoré sa hebrejský volá jamim nora’im – Dni úcty. Roš Hašana znamená sviatok trúbenia. Má sa na mysli trúbenie na baraní roh – šofar. Podľa hebrejskej tradície majú ľudia počúvať zvuk šofaru, ktorý im pripomína …

Pascha

Boží zásah do histórie Pascha je príbehom úžasných zázrakov, vyslobodenia a zmierenia, ktorý je väčšine z nás dobre známy. Ale Boží zásah do histórie, táto prvá Psacha, má dnes pre nás aj širšie ponaučenie. Prvé, že Boh sa zaujíma o osud národov. Jeho veľké skutky v histórii sú „načasované“ tak, aby boli požehnaním alebo súdom na …

Chanuka 2020

11.-18.12. Vždy v čase medzi koncom októbra a koncom decembra, to záleží od lunárneho kalendára, oslavujú Židia Chanuku – Sviatok svetiel. Je to najrozšírenejší židovský sviatok.  Nepatrí k sviatkom, ktoré Boh prikázal sláviť na Sinaji pred zhruba 3500 rokmi. Pochádza z neskoršej doby a v Novom Zákone je zmienený ako sviatok posviacky Chrámu. (Ján 10:22) …

ICEJ si pripomína YOM HASHOAH

ICEJ usporiadúva budúci týždeň dve online podujatia pri príležitosti Yom HaShoah, izraelského dňa pripomienky obetí a hrdinov holokaustu. Prostredníctvom online prenosu ceremónií v Izraeli, v spolupráci s Christian Friends of Yad Vashem, si tak uctíme pamiatku šiestich miliónov Židov, ktorí zahynuli počas holokaustu, aby sa na to v budúcich generáciách nezabudlo a hlavne, aby sa niečo podobné už nikdy neopakovalo!  Vysielanie ceremónie Yom HaShoah priamo z pamiatkového komplexu Yad Vashem …

Tu bi-švat

V Izraeli je tento rok pomerne dlhá zima a silné dažde. Poďla židovského kalendára, ale dnes už začína prvý jarný tzv.menší sviatok Tu bi-švat, „Nový rok stromov“. Zvykom je sadiť nové stromy a pomáhať tak osídľovaniu krajiny Izrael. Za svoju existenciu 72 rokov vysadil Izrael už viac ako 250 mil. stromov. Našli by ste tam 65 …

Chanuka

Vždy v čase medzi koncom októbra a koncom decembra, to záleží od lunárneho kalendára, oslavujú Židia Chanuku – Sviatok svetiel. Je to najrozšírenejší židovský sviatok. Nepatrí k sviatkom, ktoré Boh prikázal sláviť na Sinaji pred zhruba 3500 rokmi. Pochádza z neskoršej doby a v Novom Zákone je zmienený ako sviatok posviacky Chrámu. (Ján 10:22)   …

Radosť z Tóry

V Izraeli dnes vrcholí obdobie tzv. „Najvyšších“ sviatkov, kedy po siedmich dňoch sviatku Sukot oslavujú Simchat Tora – Radosť z Tóry. Je to jeden z najveselejších sviatkov v živote hebrejského národa. V Biblii sa síce nespomína, ale nie je v rozpore s Duchom Písma. Slávnostný sprievod so zvitkami Tóry, sprevádzaný tancami, čítanie Tóry v synagóge dokonca …

Nastal čas sviatku Sukot

,,Prvého dňa si naberiete plodu krásnych stromov, palmových vetiev a haluzí hustých stromov i potočnej vrbiny a budete sa radovať pred Hospodinom, svojím Bohom, sedem dní.“ Leviticus 23:40 Sukot je jediný sviatok, počas ktorého boli aj pohania pozývaní, aby spolu so Židmi prišli na oslavu do Chrámu. V duchu tejto tradície priviedlo Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo …

Jom Kipur: Veľký Deň zmierenia

Jom Kipur je deň posvätený ku pokániu, modlitbám a čítaniu Písma. Počas tohto sviatku sa predpisuje pokorenie sa, zdržanie sa od akýchkoľvek prác okrem bohoslužby a úplný celodenný pôst – ako znak pokánia pred Najvyšším Sudcom. Židia veria, že počas Jom-Kipur budú ich hriechy určite odpustené. Nikto nepočíta s odpustením, ktoré by bolo darované vďaka …

Roš Hašana – Nový rok 5780

V Izraeli začína najživšie obdobie roka. Obdobie najvyšších hebrejských sviatkov: Roš Hašana, Jom kipur a Sukot. V tomto čase je návštevnosť Izraela najvyššia a letenky a ubytovanie sú najdrahšie. Nad celým Izraelom sa vznáša až hmatateľná sviatočná atmosféra. Prvým sviatkom je nový rok – Roš Hašana (Sviatok trúbenia). Roš hašana trvá pré dva dni hebrejského …