Nebesá vládnu!

Pán je „Kráľ nad celou zemou“ Autor: Mgr: Jürgen Bühler, predseda ICEJ  Téma tohtoročného sviatku je prevzatá z knihy Žalmov, kde synovia Kóracha vyhlasujú: “Lebo Boh je Kráľom celej zeme, ospevujte Ho piesňou!“(Žalm 47, 8) Toto odvážne prehlásenie sa nachádza aj skôr v tomto tzv. korunovačnom žalme, keď autor vyhlasuje: „Lebo Hospodin, Najvyšší, vzbudzuje bázeň. …

Registrácia na online Sviatok stánkov 2023

Pridajte sa k online oslavám Sviatku stánkov vo dňoch 29.9 – 6.10.2023 Od pandémie organizujeme tento sviatok v hybridnej forme, t. j. fyzicky v Izraeli a tiež online vo forme priameho prenosu z Jeruzalema.  Odporúčame vám zvážiť cestu do Izraela, pretože nič nenahradí jedinečný zážitok z osemdňového putovania Svätou zemou a uctievania Boha Izraela spolu …

Boj proti duchu Amaleka

Autor článku: Dr. Jürgen Bühler, predseda ICEJ Sviatok Purim, jeden z najradostnejších sviatkov v Izraeli, je založený na príbehu Ester. Udalosti z knihy alebo „zvitku“ Ester sa odohrali ešte počas židovského vyhnanstva v Perzii za vlády kráľa Ahasvéra (Xerxes / 486-465 pred n. l.). Duchovné korene príbehu však siahajú až do čias, keď Saul prvýkrát …

Význam sviatku Rosh Hashanah

Od: Dr. Mojmir Kallus, ICEJ viceprezident pre medzinárodné vzťahy Dnes sa pozrieme na význam židovského sviatku Rosh HaShana alebo židovského Nového roku. Kde sa o ňom hovorí v Biblii? Aký je jeho duchovný zmysel? A aké poučenie si z neho môžeme vziať my, kresťania? Najprv – Rosh HaShana je osobitný prípad sviatku, opakujúceho sa každý mesiac, a nazývaného …

Reprezentujte tento rok svoj národ v Izraeli

Vedeli ste, že Sviatok stánkov (alebo Sukot) sa nazýva Hospodinov sviatok? Pridajte sa k nám na krátke dobrodružstvo objavovania, keď budeme skúmať, čo to znamená moedim, „určený čas“ a prečo je tak dôležitý pre židov a kresťanov. V tomto videu sa dozviete o význame Sviatku stánkov a biblickom výklade samotných krokov vedúcich k jeruzalemskému Chrámu. …

Podťe s nami na Sviatok stánkov do Izraela!

Na oslavu, ktorá sa nevyrovná žiadnej inej! Do tohtoročného Sviatku stánkov ostáva už menej ako 100 dní! Vo veľkej postcovidovej premiére sa oslava začne na brehoch nádherného Galilejského jazera. Sviatok stánkov nie je ani „hebrejský“, ani „icej-ovský“, ale je to „Hospodinov“ sviatok. Bude to veľké zhromaždenie, ktoré sa stretne na slávnych brehoch Galilejského jazera, odkiaľ …

PREČO OSLAVOVAŤ SVIATOK STÁNKOV

PREČO KRESŤANIA KAŽDÝ ROK PRICHÁDZAJÚ DO JERUZALEMA, ABY OSLAVOVALI SVIATOK STÁNKOV? Vstup Izraelitov do Zasľúbenej zeme, zasvätenie Šalamúnovho I. chrámu, čítanie z Knihy zákona po sedem dní pred celým zhromaždením za Ezdráša a Nehemiáša po návrate z babylonského zajatia  teda obnovenie II. chrámu… Tieto a ďalšie kľúčové biblické udalosti na ceste hľadania vzťahu s Bohom …

Pridajte sa k nám na Sviatok stánkov 2022!

Termín: 9. – 16. 10. 2022 Téma: Zem zasľúbená  Pridajte sa k nám v októbri tohto roku a nalaďte sa na mimoriadny duchovný zážitok priamo v Izraeli! S veľkou radosťou a očakávaním oznamujeme, že po dvojročnej prestávke spôsobenej pandémiou opäť organizujeme oslavu Sviatku stánkov v Izraeli osobne, nielen virtuálne. Neváhajte a zažite tento vzácny čas …

Je biblický príbeh o odchode Židov z Egypta presný?

Nakoľko je biblický príbeh o odchode židovského národa z Egypta do Zasľúbenej zeme autentický? Autor: Lawrence Schiffman  Publikované dňa 10.  marca 2022 „Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z jarma otroctva…“ (Exodus 20:2).  Tento výrok zo židovských dejín slúži ako úvod k Desatoru, ktorý sa všeobecne považuje za dokonalé vyjadrenie …

Šana Tova!

Dnes začína Nový židovský rok 5782. Roky sa počítajú od tradičného dátumu stvorenia sveta (AM – anno mundi). Je to začiatok obdobia, ktoré sa hebrejský volá jamim nora’im – Dni úcty. Roš Hašana znamená sviatok trúbenia. Má sa na mysli trúbenie na baraní roh – šofar. Podľa hebrejskej tradície majú ľudia počúvať zvuk šofaru, ktorý im pripomína …