Registrácia na online Sviatok stánkov 2023

Pridajte sa k online oslavám Sviatku stánkov vo dňoch 29.9 – 6.10.2023 Od pandémie organizujeme tento sviatok v hybridnej forme, t. j. fyzicky v Izraeli a tiež online vo forme priameho prenosu z Jeruzalema.  Odporúčame vám zvážiť cestu do Izraela, pretože nič nenahradí jedinečný zážitok z osemdňového putovania Svätou zemou a uctievania Boha Izraela spolu …

VÝZNAMNÉ DEDIČSTVO HEBREJSKEJ BIBLIE

Autor: David Parsons, viceprezident a hovorca ICEJ Na fotke: Codex Sassoon, ktorý sa pokladá za najstarší kompletný rukopis hebrejskej biblie, starší ako 1100 rokov, ide do dražby v máji 2023 (cnet.com). Keď uvažujeme nad židovskými koreňmi kresťanskej viery, všetko začína Písmom, ktoré zdieľame spoločne – hebrejskou bibliou. V tomto bode  vyjadril apoštol Pavol jednoduchú, ale trvalú pravdu, že „im …

Budeš požehnaním

Vedeli ste, že o nijakom Božom mužovi sa toľkokrát nespomína, že bol žehnajúcim, ako o Jakobovi? Izrael (Jakob) požehnal faraóna. Vtedy sa stretli dva rozdielne svety. Faraón, domáci pán, suverénny panovník celej ríše Egypta a Izrael – bezvládny pútnik, vyhnanec, žijúci z milosti. Tento starec nosí na sebe stopy mnohých útrap. Šediny, belšie ako šediny …

Podťe s nami na Sviatok stánkov do Izraela!

Na oslavu, ktorá sa nevyrovná žiadnej inej! Do tohtoročného Sviatku stánkov ostáva už menej ako 100 dní! Vo veľkej postcovidovej premiére sa oslava začne na brehoch nádherného Galilejského jazera. Sviatok stánkov nie je ani „hebrejský“, ani „icej-ovský“, ale je to „Hospodinov“ sviatok. Bude to veľké zhromaždenie, ktoré sa stretne na slávnych brehoch Galilejského jazera, odkiaľ …

Návšteva mudrcov z východu – Narodenie Ježiša Krista zo židovského pohľadu

Vo vianočnom čase mnohí ľudia praktizujú zvyky, ktoré môžeme nazvať ako uctievanie modiel. Nazývame to Betlehem. Základ tvorí nejaká maštaľka, ale ani jeden Žid z prvého storočia by ju ako maštaľ neuznal. Potom sú v budove alebo mimo nej traja ľudia: Ježiš, Jozef a Mária – mnohokrát so svätožiarou, ale aj bez nej. Niekedy leží …

Biblia nás poveruje potešovať Izrael

Izaiáš prináša Boží príkaz, keď hovorí: ,,Potešujte, potešujte môj ľud, hovorí váš Boh.“ (Iz.40:1) Táto výzva jednoznačne nepatrí židovskému národu, pretože to by utešovali samých seba. Týka sa to ostatných národov, ktoré dostávajú toto povolanie, aby stáli za Izraelom a žehnali mu. Je to úloha pre čas, kedy Boh obnoví Sion. (verš.2). Štyridsiata kapitola knihy …