Návšteva mudrcov z východu – Narodenie Ježiša Krista zo židovského pohľadu

Vo vianočnom čase mnohí ľudia praktizujú zvyky, ktoré môžeme nazvať ako uctievanie modiel. Nazývame to Betlehem. Základ tvorí nejaká maštaľka, ale ani jeden Žid z prvého storočia by ju ako maštaľ neuznal. Potom sú v budove alebo mimo nej traja ľudia: Ježiš, Jozef a Mária – mnohokrát so svätožiarou, ale aj bez nej. Niekedy leží …

Biblia nás poveruje potešovať Izrael

Izaiáš prináša Boží príkaz, keď hovorí: ,,Potešujte, potešujte môj ľud, hovorí váš Boh.“ (Iz.40:1) Táto výzva jednoznačne nepatrí židovskému národu, pretože to by utešovali samých seba. Týka sa to ostatných národov, ktoré dostávajú toto povolanie, aby stáli za Izraelom a žehnali mu. Je to úloha pre čas, kedy Boh obnoví Sion. (verš.2). Štyridsiata kapitola knihy …