MODLITEBNÁ INICIATÍVA IZAIÁŠ 62, Júl 2024

„Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty – hovorí Pán.“ (Izaiáš 55:8) 

Drahí modlitebníci,

už takmer deväť mesiacov sme v súčasnej vojne v Gaze a jedným zo skutočných zdrojov svetla a povzbudenia pre nás tu v Jeruzaleme bolo každodenné celosvetové modlitebné zhromaždenie. Od minulého októbra sa k nám každý deň pripojili tisíce kresťanov z približne 180 národov, aby sa modlili a prihovárali za Izrael a región, ako aj za svoje vlastné národy. Mali sme pomazaných kresťanských vodcov, ktorí zdieľali bohaté zamyslenia a povzbudzujúce slová, aby nás inšpirovali a usmerňovali naše modlitby. Obdarení vedúci chvál z celého sveta nás každý deň vedú do Božej prítomnosti. Verní modlitebníci deň čo deň predkladajú prosby pred Pánom. A naši usilovní prekladatelia nezištne slúžili rôznym jazykovým skupinám, ktoré sa k nám pripájajú z celého sveta. Nevieme všetkým dostatočne poďakovať za ich vytrvalosť pri príhovore za Izrael. V tomto čase krízy je modlitba záchranným lanom!

Mal som tú česť poskytovať aktuálne informácie o vojne, a to nielen správy z frontových línií, ale aj z diplomatickej a politickej oblasti, ako aj to, čo sa deje v izraelskej spoločnosti. Modlili sme sa za múdrosť a silu pre izraelských vodcov, Božiu ochranu nad vojakmi izraelskej obrannej armády IDF, nádej a zdravie pre izraelských rukojemníkov a milosť a jednotu medzi rôznymi etnikami tohto národa. Vskutku sme zažili mocného ducha jednoty vo všetkých týchto bodoch modlitieb a v mnohých odpovediach od Pána. Tiež sme sa prihovárali za ľud Gazy a arabského a moslimského sveta, aby spoznali Pána a činili pokánie z akejkoľvek nenávisti voči židovskému štátu a ľudu.

Nie vždy sa však veci v Izraeli vyvíjali tak, ako sme očakávali. Božie cesty nie sú vždy našimi cestami (Izaiáš 55:8). Zdá sa, že Pán hľadá niečo hlbšie v srdci izraelského ľudu.

Tiež som sa stal citlivejším na to, ako naše vlastné politické alebo teologické názory môžu ovplyvniť naše modlitby za Izrael a najmä naša eschatológia – ako vidíme, že sa plnia proroctvá o „konci dní“. Niektorí z nás majú tendenciu veriť, že táto vojna nás vedie k vízii „veľkého Izraela“ ešte pred Pánovým návratom. Iní vidia, že nás to ťahá k rozdeleniu zeme Izrael, čo by mohlo vyvolať súd, pred ktorým varoval Joel v 3. kapitole. Tak či onak, výzvou tohto času nie je prispôsobiť Boha našej vôli alebo prorockým názorom, ale získať srdce Otca a modliť sa v súlade s tým, čo chce urobiť. Ako sa Ježiš modlil: „Otče, ak chceš, vezmi odo mňa tento kalich! No nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane!“ (Lukáš 22:42)

Niet pochýb o tom, že Boh chce, aby sme sa modlili za bezpečný návrat rukojemníkov, a musíme Mu poďakovať, že polovica z nich je už doma. Pán chce, aby sme sa modlili za ochranu izraelských vojakov a je veľa pozoruhodných svedectiev, že sa to deje. Mali by sme sa medzi sebou modliť za múdrosť a odhodlanie vodcov našich národov a za jednotu a trpezlivosť medzi ľuďmi, a aj na tieto prosby Pán verne odpovedá. Náš Nebeský Otec si predovšetkým želá, aby sme sa modlili za Izrael, aby sa priblížil k Nemu uprostred tohto konfliktu a očami viery dôverujeme, že sa to deje napriek bolesti a nepokojom tejto vojny.

Kiež sme verní a rozvážni služobníci pri zosúlaďovaní našich modlitieb s Božími zámermi a túžbami v týchto časoch veľkých skúšok pre Izrael.

Pozdravy z Jeruzalema!

David Parsons
Viceprezident a hlavný hovorca
Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem

Pripojte sa k nášmu každodennému globálnemu modlitebnému zhromaždeniu o 16:00 (izraelského času) a modlite sa za  izraelský národ počas vojny. Choďte na stránku: on.icej.org/ICEJGlobalPrayer Alebo nás kontaktujte na: prayer@icej.org.

Modlitebné potreby za Izrael, Júl 2024

Modlite sa za múdrosť a odhodlanie izraelských vodcov, aby viedli národ k víťazstvu nad nepriateľmi a k lepšiemu, pokojnejšiemu miestu pre národ a ľud Izraela. Modlite sa za jednotu, trpezlivosť a milosť medzi rôznymi skupinami izraelského národa. Modlite sa, aby Izraelčania predovšetkým dôverovali Bohu, že im prinesie víťazstvo a pokoj (Jób 25,2; Žalm 147,12-14). Modlite sa, aby sa izraelský národ aj prostredníctvom tohto konfliktu priblížil k Pánovi a k svojmu vykupiteľskému predurčeniu v Ňom;

  • Modlite sa za bezpečný návrat vyše 120 Izraelčanov, ktorých Hamas stále drží ako rukojemníkov v Gaze. Modlite sa, aby oni a ich blízki boli zdraví a nestrácali nádej na skorý návrat domov. Modlite sa, aby svetoví lídri konečne zatlačili na Hamas, ako aj na jeho sponzorov v Iráne a Katare, aby izraelských rukojemníkov prepustili;
  • Modlite sa za silu, odvahu a Boží ochranný štít okolo všetkých izraelských vojakov, ktorí bránia svoj národ, aby bol Pán vždy ich štítom! (1 Moj 15,1; Žalm 3,3);
  • Ďakujte Pánovi, že izraelské jednotky pomaly, ale isto víťazia nad Hamasom a ďalšími teroristickými milíciami na bojisku v Gaze. Modlite sa, aby IDF aj naďalej mali úspech v porážke Hamasu a oslabovaní jeho kontroly nad obyvateľmi Gazy. Modlite sa za to, aby sa v Gaze objavili umiernenejší vodcovia schopní prevziať kontrolu a ochotní žiť v mieri s Izraelom;
  • Modlite sa, aby svetoví lídri mali viac morálnej jasnosti ohľadom zla Hamasu a ďalších islamistických teroristických milícií útočiacich na Izrael a aby viac ocenili mimoriadne kroky Izraela pri vedení spravodlivej vojny a ochrane nevinných životov na oboch stranách. Ďakujte Pánovi, že nedávne voľby do Európskeho parlamentu a nové menovania predstaviteľov EÚ priniesli niekoľko kľúčových vedúcich predstaviteľov, ktorí sú viac naklonení Izraelu. Modlite sa, aby nadchádzajúce národné voľby vo Francúzsku, Spojenom kráľovstve, Spojených štátoch a ďalších krajinách priniesli vlády priaznivejšie pre Izrael;
  • Modlite sa, aby ľudia na celom svete mali viac pochopenia pre traumu a bolesť, ktorú Izraelčania za posledných osem mesiacov utrpeli, a viac porozumenia pre ich odhodlanú reakciu s cieľom zničiť Hamas. A modlite sa, aby si ľudia na celom svete uvedomili a ocenili veľké úsilie, ktoré Izrael vynakladá na záchranu životov civilistov na oboch stranách tohto konfliktu;
  • Modlite sa, aby Izrael zničil hrozbu, ktorú predstavujú Iránom podporované teroristické milície Hizballáh v Libanone. Modlite sa, aby Hizballáh nikdy nebol schopný použiť proti Izraelu celý svoj arzenál vyše 300 000 rakiet a striel. Modlite sa, aby Hizballáh nikdy nebol schopný vykonávať zverstvá proti Izraelu, ako to urobil 7. októbra Hamas. A modlite sa, aby Hizballáh stratil moc v Libanone;
  • Modlite sa, aby sa Palestínčania a ďalšie arabské a moslimské národy v regióne odvrátili od svojej nenávisti a odmietania Izraela a konečne sa rozhodli žiť so židovským štátom a ľudom v mieri. Modlite sa, aby svoje deti učili ceste mieru, a nie džihádu a mučeníctvu. Modlite sa, aby sa odvrátili od preklínania Izraela, ktoré na nich prináša len prekliatie (1 Moj 12,3). Modlite sa, aby sa obrátili k jedinému pravému, živému Bohu – Bohu Biblie – a k Jeho Synovi Ježišovi.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *