ICEJ VÍTA POSLEDNÉ LETY ŠPECIÁLNEHO ‘TÝŽDŇA ALIJE’

 ICEJ sa nachádza uprostred ruchu letov, ktoré Židov prinášajú domov z celého sveta, čo sa označuje v krajine ako špeciálny ‚Týždeň alije’. Prinášame vám rýchle zhrnutie a aktuality o viac ako 170 olim (prichádzajúcich), ktorým sme pomohli urobiť aliju počas posledných desiatich dní.

Minulý týždeň sme začali sponzorovaním letov pre 17 študentov SELA, ktorí prišli v nedeľu 10. októbra a hneď po nich v utorok 12. októbra prišlo ďalších 16 študentov SELA. Sú to účastníci programu SELA, ktorý je prevádzkovaný Židovskou agentúrou pre Izrael (JAFI), tí najlepší študenti a budú pozitívnym prínosom pre Izrael v nasledovných rokoch.

ICEJ pomáhalo s alijou aj ďalšej skupine 22 študentov SELA z Bieloruska, ktorí prileteli minulú stredu 13. októbra na letisko Ben-Guriona, tým, že im preplatilo dopravu autobusom, letné tábory, prípravu dokumentácie a ďalšie poplatky spojené s prípravou na aliju v posledných rokoch.

Okrem toho, Kresťanské veľvyslanectvo financovalo lety alija pre 50 osôb z viac ako 250-člennej skupiny imigrantov Bnei Menaše z Indie, ktorí tiež prileteli do Tel Avivu minulú stredu vďaka práci JAFI a Šavei Izrael (Navrátilci Izraela).

Hneď za nimi nasledovali sponzorované lety pre ďalších 36 študentov SELA z bývalých sovietskych republík, ktorí prileteli včera (pondelok 18. októbra) ako časť väčšej skupiny 55 mladých Židov, ktorí prišli do Izraela začať svoje univerzitné štúdiá, učiť sa hebrejčinu a usadiť sa v Izraeli predtým, ako za nimi prídu ich rodičia.

A dnes (utorok 19. októbra) sme potešení tým, že môžeme privítať ďalšiu skupinu 22 študentov SELA, ktorí prichádzajú do Izraela letom podporovaným ICEJ. Kresťanské veľvyslanectvo už týchto židovských študentov podporovalo aj v posledných rokoch, kedy sa už vo veku 10 rokov začali zúčastňovať na letných táboroch alija. Je pre nás radosťou vidieť ich po toľkých rokoch prípravy a nádeje konečne prísť do Izraela!

S týmito poslednými prichádzajúcimi počas posledných desiatich dní je to spolu 1468 židovských imigrantov, ktorým ICEJ v roku 2021 sponzorovalo alija lety z viac ako tucta krajín, a to navzdory obmedzeniam a výzvam, ktoré priniesla pandémia koronavírusu.

“Je vzrušujúce byť zapojení do sponzorovania alija letov pre viac ako 150 židovských imigrantov počas tohto špeciálneho času v roku, kedy Izrael oslavuje veľkú žatvu židovského ľudu v modernej dobe,” povedal prezident ICEJ Dr. Jürgen Bühler. “Kresťania po celom svete sa spájajú s Izraelom pri vzniku zázračného novodobého návratu židovského ľudu do svojej dávnej domoviny.”

Pri radosti s tými, ktorí práve prišli domov, potrebujeme pamätať aj na to, že časť skupiny Bnei Menaše, ktorá prišla minulý týždeň, nemohla nastúpiť na palubu lietadla do Izraela po tom, ako bola pozitívne testovaná na COVID-19. Bolo to 26 členov skupiny – dve rodiny uviazli v Dillí a ďalšia rodina v Manipur –museli ostať v izolácii v Indii predtým, ako mohli dokončiť svoju cestu, pretože niektoré ich deti dostali koronu. Potrebujú našu podporu na pokrytie nákladov na ich ubytovanie a stravu, ako aj zorganizovanie nových letov, aby sa dostali domov, keď budú zdraví, čo sa očakáva 25. októbra.

V Ezechielovi 39,28 dal Boh svojmu ľudu zasľúbenie: „ A poznajú, že ja som Hospodin, ich Boh, keď ich presťahujem do národov do vyhnanstva a keď ich potom zase zhromaždím do ich zeme a neponechám tam už viac nikoho z nich.“

Staňme sa aktívnou súčasťou v napĺňaní tohto prorockého zasľúbenia, že Boh nezanechá nikoho z nich. Prosím, pomôžme im dosiahnuť Zasľúbenú zem tým, že dáme štedrý dar na veľkú kauzu alije.

Napísala:  Anastasiya Gooding

Uverejnené:  19. októbra 2021

PHOTO CREDITS 

Fotografiu SELA poskytol JAFI.

Fotografiu Bnei Menaše poskytol Šavei Izrael.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *