MODLITEBNÁ INICIATÍVA IZAIÁŠ 62, Jún 2024

„Nech ti Hospodin odplatí tvoj skutok a nech ťa hojne odmení Hospodin, Boh Izraela, ku ktorému si prišla, aby si uňho našla útočisko.“ Rút 2:12

Drahí modlitebníci,

ďakujem vám za vaše neúnavné modlitby a podporu pre Izrael v týchto časoch hlbokej tiesne a neistoty. Počas tejto vlečúcej sa vojny Izraelčania stále zápasia s hlbokými pocitmi šoku, smútku, hnevu a traumy. Základné presvedčenia boli otrasené, ako napríklad prijatie, že už znova nebudú čeliť pogromom, ak sú vo vlastnej krajine a schopní sa chrániť.

Rastúci antisemitizmus a mlčanie alebo priama podpora Hamasu medzi národmi spôsobili nárast pocitu izolácie a osamelosti. Na srdci ťaží aj dlhodobé zajatie blízkych v Gaze a neschopnosť priviesť si ich domov. V dôsledku toho sa mnohí cítia bezradní, opustení, nespravodlivo obvinení a nepochopení. Namiesto súcitu sa u niektorých často stretávajú s ľahostajnosťou až nenávisťou.

Napriek týmto výzvam tento mesiac oslavujeme sviatok Šavuot („Týždne“ alebo Letnice), ktorým si pripomíname udelenie Zákona na hore Sinaj, ako aj naplnenie Duchom Svätým u prvých veriacich. V Šavuote ľud Izraela tradične ponúkal prvé plody svojej úrody pšenice v Chráme v Jeruzaleme, čo symbolizovalo vďačnosť uprostred hojnosti. V prvú noc sviatku je tradičné stráviť noc štúdiom Božieho slova a čítaním knihy Rút, čo sa odohráva v období jarného zberu.

Tento rok, viac ako kedykoľvek predtým, hľadá židovský národ priateľov po celom svete, ktorí sú ochotní stáť s nimi. Rutin záväzok stáť pri svojej svokre Naomi v časoch ťažkostí a kráčať v pravde Boha Izraela, môže poskytnúť čerstvú inšpiráciu kresťanom aj dnes.

Izraelský národ smúti, no aj uprostred temnoty musíme zostať stáť s nimi a prinášať svetu pravdu. Medzi naše nedávne snahy patrí sponzorovanie lektorov pre osirelé a evakuované deti zo zničeného kibucu Be’eri a poskytovanie domácich potrieb rodinám zo zdevastovaného kibucu Nir Oz po tom, čo ich domovy boli zničené. Mnohé rodiny v núdzi nedávno dostali potravinové poukážky na Pesach. Malí majitelia podnikov dostali konzultácie a praktickú pomoc, aby sa po vojne dostali späť do starých koľají po tom, čo vojna spôsobila pozastavenie  a stratu životne dôležitého príjmu pre ich rodiny. Podporili sme aj programy starostlivosti po tejto traume, umiestnili sme nové protiraketové úkryty a zrekonštruovali verejné prístrešky pre zraniteľné komunity na severnej hranici a ešte mnoho viac. Okrem toho sme pokračovali v podpore letov pre aliju a absorpčných programov pre nových prisťahovalcov.

Toto všetko bolo možné vďaka láskavej a štedrej podpore kresťanov na celom svete, ktorí zdieľajú Rútin plač z Rút 1:16: „…Tvoj ľud bude mojím ľudom a tvoj Boh bude mojím Bohom.“ Viem, že všetci túžime priniesť trvalý vplyv na Izrael.

Vaše modlitby a podpora sú zdrojom sily, pozdvihujú osamelých a utešujú tých, ktorí smútia. Nech Vám Pán odplatí a odmení Vás za to, že stojíte s Jeho ľudom Izraela v modlitbe v jeho hodine veľkej tiesne.

Požehnanie z Jeruzalema!

Nicole Yoder

Viceprezidentka pre humanitárnu pomoc a aliju

Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem

Mesačné modlitebné body Jún 2024

Ďalší deň modlitieb a pôstu v našej globálnej modlitbovej kampani Izaiáš 62 bude v stredu, 5. júna 2024. Pripojte sa tiež k nášmu každodennému zhromaždeniu o 16:00 (izraelského času), aby sme sa modlili za Izrael počas vojny. Choďte na: on.icej.org/ICEJGlobalPrayer. Prípadne nás kontaktujte na: prayer@icej.org

MODLITBY ZA IZRAEL

Ďakujte Pánovi, že sa Izrael dokázal ubrániť pred neustálymi útokmi a hrozbami jeho nepriateľov na viacerých frontoch za posledných osem mesiacov intenzívnych bojov. Modlite sa, aby Boh aj naďalej strážil národ a ľud Izraela, tak ako sľúbil: „Hľa, Ten, ktorý stráži Izrael nebude driemať ani spať.“ Žalm 121:4

  • Modlite sa, aby sa svetoví lídri odvrátili od svojej nespravodlivej a nepodloženej kritiky Izraela, keď spravodlivo hľadá spôsoby, ako brániť svoj ľud pred zlými islamistickými teroristickými milíciami. Modlite sa, aby sa namiesto toho medzinárodná komunita zamerala na odsúdenie skutočných nepriateľov mieru, ktorými sú Hamas a Hizbaláh a ich sponzori v iránskom radikálnom klerikálnom režime. Modlite sa, aby mal svet viac pochopenia a empatie pre to, čo izraelský ľud trpel za posledných osem mesiacov vojny. A modlite sa, aby národy konečne videli Hamas ako netolerovateľné zlo a hrozbu, ktorou v skutočnosti sú nielen pre Izrael, ale dokonca aj pre palestínsky ľud a celý Blízky východ.
  • Modlite sa, aby Izrael dokázal odraziť akékoľvek útoky Iránom podporovaných teroristických milícií Hizbaláhu v Libanone a natrvalo odstránil túto masívnu hrozbu zo svojich hraníc v Božom načasovaní. Modlite sa, aby Hizbaláh nikdy nebol schopný použiť celý svoj arzenál viac ako 300 000 striel a rakiet proti Izraelu. Modlite sa, aby Hizbaláh nebol nikdy schopný napadnúť severný Izrael a spáchať také neľudské zverstvá ako urobil Hamas 7. októbra. Modlite sa, aby Hizbaláh stratil kontrolu nad mocou v Libanone.
  • Modlite sa za bezpečný návrat zvyšných 127+ Izraelčanov, ktorí sú stále držaní ako rukojemníci Hamasu v Gaze. Modlite sa, aby oni a ich rodiny zostali v dobrom zdraví a nestrácajú nádej na ich skorý návrat. Modlite sa, aby svetoví lídri konečne vyvinuli tlak na Hamas, ako aj na Irán a Katar, aby prepustili všetkých izraelských rukojemníkov.
  • Modlite sa za silu, odvahu, ostražitosť a Božiu ochranu pre všetkých vojakov IDF, ktorí sú v súčasnosti v boji, aby strážili svoj národ, aby bol Pán ich štítom okolo nich v každom čase! Žalm 3:3
  • Modlite sa, aby si izraelský ľud zachoval národnú jednotu potrebnú na to, aby sa táto vojna skončila víťazstvom. Modlite sa, aby izraelskí vodcovia mali múdrosť a nadhľad potrebný na dosiahnutie víťazstva. Modlite sa, aby sa netriasli strachom pri prenasledovaní nepriateľov a zároveň udržiavali nevinných civilistov mimo ohrozenia. Modlite sa, aby Izraelčania dôverovali predovšetkým Bohu, že prinesie víťazstvo. Jób 25:2; Žalm 147:12–14
  • Modlite sa, aby sa Palestínčania a iné arabské národy v regióne odvrátili od svojej nenávisti a odmietnutia Izraela a nakoniec sa rozhodli žiť v mieri so židovským štátom a ľudom.
  • Modlite sa, aby Izrael a jeho spojenci boli schopní úspešne napadnúť a zvíťaziť vo všetkých právnych prípadoch namierených proti nemu na Medzinárodnom súdnom dvore a v Medzinárodnom trestnom súde v Haagu. Modlite sa za nadchádzajúce národné voľby, aby priniesli viac pro-izraelských vlád vo viac krajinách na celom svete.
  • Modlite sa, aby Kresťanské veľvyslanectvo malo všetky prostriedky a zdroje potrebné na pomoc a útechu viac Izraelčanov v čase veľkej tiesne.

Preklad: Ivana Pastiríkova

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *