Mňa sa to netýka

“Nehovoriť znamená hovoriť. Nekonať znamená konať.” – Dietrich Bonhoeffer

So znepokojením sledujeme, ako miera extrémizmu, xenofóbie, antisemitizmu v našej spoločnosti, najmä medzi mládežou, narastá. Počet hodín dejepisu pedagógom neposkytuje dostatočný priestor na to, aby sa mohli efektívne venovať najmä dejinám 20. storočia. 

Ak Vami táto naliehavá potreba, posilniť vzdelávanie mládeže v oblasti extrémizmu, xenofóbie a antisemitizmu, hýbe rovnako ako nami, môžete sa prostredníctvom finančnej podpory stať súčasťou projektu, ktorým chceme podporiť úsilie učiteľov dejepisu, aby sa oslabili mnohokrát opakované lži, ktoré, zaznievajúc z mnohých zdrojov, môžu mladých ľudí miasť a fatálne smerovať. 

Názov tohto prijektu je “Mňa sa to netýka”. Cieľom tohto celoslovenského kultúrno-edukačného pietneho programu je počas 5 dní navštíviť 5 stredných škôlktoré sa nachádzajú na mieste historicky spätým s dianím počas holokaustu. Súčasťou projektu je umiestnenie pamätných tabulí na dvoch z týchto miestach (Michalovce, Dubnica n.Váhom). Projekt iniciuje Miro Tóth z Dystopic Reqiuem Kvartet a organizuje občianske združenie Projekt Hlava 5, v spolupráci s ÚZŽNO, ICEJ, DSH, Kultúrnym centrami Viola, Nástupište a Múzeom holokaustu v Seredi. 

O pár rokov tí, ktorí sú teraz teenagermi, preberú zodpovednosť za smerovanie Slovenska. 

Preto, aj v dôsledku temnej histórie bývalého Slovenského štátu v období holokaustu, považujeme za nanajvýš dôležité prispieť k zvyšovaniu povedomia mladej generácie o závažnosti dôsledkov rasových predsudkov a o mechanizmoch ich vzniku.  

ICEJ sa spominaným témam venuje vytrvalo už viac ako 20 rokov. Ak aj Vy sledujete tie isté zámery a ciele, aké sledujeme aj my, spojme prostredníctvom tohto projektu sily! My vložíme ľudský potenciál a Vy akýkoľvek finančný príspevok na pokrytie nákladov na realizáciu projektov.

číslo účtu: SK23 0200 0000 0012 9716 0551 ; v.s.: 103

Finančne prispieť môžete aj na darovacej stránke TU.

Ďakujeme!


O nás

Celosvetová činnosť ICEJ (International Christian Embassy Jerusalem), začala založením centrálnej pobočky v Jeruzaleme v roku 1980. Odvtedy rozvíja predovšetkým humanitárnu a osvetovú činnosť a v súčasnosti má pobočky vo viac ako 92 krajinách. Slovenská pobočka vznikla v roku 2000 a je finančne a programovo samostatná. Venujeme sa osvetovým projektom o antisemitizme, organizovaniu pietnych podujatí na pripomienku holokaustu, diskusiám o politike Blízkeho východu a pod.

Naše aktivity vychádzajú z potreby jednoznačného vymedzenia sa voči množiacim sa snahám relativizovať holokaust, voči prejavom antisemitizmu, ale aj aktívne sa zasadzovať za právo demokratického Izraela na obranu voči teroru, delegitimizácii či akémukoľvek spochybňovaniu jeho existencie. 

Sme laureátmi ocenenia Medzinárodného židovského spolku B’nai B’rith Tolerancia. Ocenenie sme dostali za dlhodobé aktivity v boji proti antisemitizmu na Slovensku, za zachovanie pamiatky obetí holokaustu a za obhajobu štátu Izrael. Jedným z takých podujatí je napríklad podujatie s dlhoročnou tradíciou Čítanie mien obetí holokaustu v DPOH v Bratislave alebo memorial Vrba Wetzler Memorial.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *