Počuli ste už slovo kibuc?

Kibuce vznikli skôr než štát Izrael a pre ľudí žijúcich mimo Izrael je slovo “kibutz” celkom exotický pojem.

Prvý vznikol v roku 1909. Označovali sa tak osady – vačšinou poľnohospodárske, no niekedy aj priemyselné, v ktorých sa nadobudnuté bohatsvo užívalo spoločne. Zisky osady sa investovali naspať do osady. Členom kibuc poskytoval zadarmo jedlo, oblečenie, ubytovanie, sociálne a zdravotnícke služby. Kibuce boli tiež dôležitým prvkom sionizmu. Do roku 1914 žilo v Palestíne asi len 90 000 Židov. Z toho 13 000 žilo v týchto židovských poľnohospodárskych usadlostiach. Prichádzali z východnej a strednej Európy a ich život bol mimoriadne náročný. Zúrodnenie vyschlej pôdy na Negevskej púšti si vyžadovalo obrovské úsilie, ale fyzická práca bola ideálom. 

Deti boli napríklad vychovávané zvlášť. Dospelí mali vlastné ubytovanie, ale deti boli obvykle ubytované spoločne. Boli to deti kibucu. Starostlivosť sa im venovala ako skupine. 

Pre predstavu v roku 2013 bolo v Izraeli asi 267 kibucov a v súčasnosti sú rôzdneho druhu. Určité zásady sa dodržujú všade. Varenie aj stolovanie je pre členov kibucu spoločné. Naďalej odovzdávajú veľkú časť svojich príjmov na spoločné účely a o podstatných záležitostiach rozhodujú kolektívne.

Aký ľudia žijú v kibuci dnes? Dnešní kibuc je o mnoho mäkkší, tolerantnejší a menej dogmatický ako ten pred 70 rokmi. V súčasnosti žije v kibucoch približne 160 000 ľudí, čo sú asi 2 percentá obyvateľov Izraela. Podľa uznávaného izraelského spisovateľa a profesora Amosa Oza, v kibucoch žijú ľudia, pre ktorých súkromný majetok nepredstavuje významnú hodnotu. ALE za veľmi dôležité pokladajú ideály rodiny, práce a pospolitosti. 

Tvrdí, že veľa ľudí pracuje o mnoho tvrdšie než by mali, len preto aby zarobili viac peňazí, než v skutočnosti potrebujú. Aby si mohli kúpiť veci, ktoré im v skutočnosti k ničomu nie sú a aby ohromili ľudí, ktorých vlastne nemajú radi. 

Hebrejský výraz pre slovo kibuc pochádza z toho istého koreňa ako výraz pre slovo zhromaždiť. Kibuc povstal v čase, keď sa Židia začali navracať do svojej krajiny. Bez kibucov by Izrael v prvých desaťročiach neprežil. „Ten, kto rozptýlil Izrael, ho zhromaždil a preto ho aj ochráni.” 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *