Vyhlásenie ICEJ k hlasovaniu UNESCO

Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem (ICEJ) vyjadruje rozčarovanie nad obsahom rezolúcie UNESCO prijatej minulý týždeň, ktorá škandalóznym spôsobom popiera akúkoľvek spojitosť Židov s posvätnými miestami v Jeruzaleme a v Izraeli, vrátane Chrámovej hory.

Rezolúcia ignoruje tradičné, biblické názvy posvätných židovských miest a nazýva ich len alternatívnymi moslimskými menami. Toto konanie môžeme bezpochyby označiť za doslovné prepisovanie histórie a snahu odňať týmto lokalitám ich štyritisícročnú židovskú a dvojtisícročnú kresťanskú minulosť.

My ako kresťania sme hlboko znepokojení nad tým, že prijatie takejto formulácie medzinárodnou inštitúciou smeruje k vymazaniu akéhokoľvek puta Židov a kresťanov k týmto svätým miestam.

Sme svedkami premysleného zámeru hanobiť Židovský národ a spolu s ním aj dve miliardy kresťanov po celom svete, ktoré sú si plne vedomé toho, že Ježiš ako zbožný Žid navštevoval pravidelne židovský chrám, učil tu a zdôrazňoval jeho účel ako „miesta modlitby pre všetky národy“.

Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem aktuálne usporadúva podujatie s účasťou viac než 5.000 kresťanov z okolo 100 štátov sveta na oslavu biblického Sviatku stánkov v Jeruzaleme. Slovenská pobočka ICEJ a CK Ester zorganizovala návštevu skupiny kresťanov aj zo Slovenska. K nej sa na niekoľko dní osobne pripojil aj poslanec Národnej rady SR a podpredseda Skupiny spojencov Izraela v slovenskom parlamente Marek Krajčí.

Prítomnosť tisícov kresťanov v tomto meste v čase Sviatku stánkov jasne demonštruje historickú kontinuitu medzi oboma vyznaniami a ukazuje na to, aké významné miesto pre nich Jeruzalem a Chrámová hora predstavuje.

Preto v mene týchto kresťanov a miliónov ďalších, ktorých oni zastupujú, chceme izraelskej verejnosti odkázať, že plne rešpektujeme ich oddanosť Jeruzalemu a Chrámovej hore a dodávame, že budeme stáť a spolu s ňou konfrontovať tento nenávistný útok proti historickým pamätihodnostiam Izraela.

Centrála ICEJ už oslovila národné pobočky, aby sa angažovali pri zmene textu tejto nehanebnej rezolúcie UNESCO. A môžete sa spoľahnúť na to, že nikdy nezabudneme na Jeruzalem! (Žalm 137,5-6)

Dr. Jürgen Bühler
výkonný riaditeľ ICEJ Jeruzalem

Peter Švec
predseda ICEJ Slovensko

Bratislava/Jeruzalem 19.10.2016

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *