Božie kráľovstvo a vojna v Gaze

Autor: Prof. Gerald McDermott

Božie kráľovstvo je stredobodom pre Židov aj kresťanov. Veľký židovský filozof Michael Wyschogrod učil, že prvotným zobrazením Boha v hebrejskej Biblii je Boh ako kráľ. To isté, dalo by sa povedať, je aj v Ježišovom učení, že Božie kráľovstvo je absolútne prvoradé. Obľúbenou Ježišovou vyučovacou metódou boli podobenstvá a témou číslo jeden medzi týmito podobenstvami bolo Božie kráľovstvo.

Protestanti aj katolíci sú v pokušení nesprávne chápať Kráľovstvo. Protestanti sú v pokušení myslieť si, že kráľovstvo je len vnútorné a neviditeľné, je v srdci. V evanjeliách a v Skutkoch apoštolov sa však Kráľovstvo stáva celkom viditeľným. Rimania sa obávali, že Ježišovo hnutie predstavuje vonkajšiu hrozbu. Vedeli, že ak je Boh Izraela Kráľom, čo hlásali apoštoli, potom Caesar ním nie je. Rimania teda Ježišovo hnutie zjavne prenasledovali.

Katolícke pokušenie spočíva v tom, že si myslíme, že kráľovstvo už do Cirkvi prišlo a nič viac sa nedá očakávať. Všetko je už hotové. Ale ak je to tak, prečo Ježiš povedal svojim učeníkom, aby v modlitbe Otčenáš stále opakovali: „Príď kráľovstvo tvoje!“, akoby ešte neprišlo úplne?

Biblické posolstvo hovorí, že kráľovstvo je teraz, pretože Ježiš ako vyslanec kráľovstva už raz prišiel. Ale on príde znova, aby plne ustanovil kráľovstvo . Kráľovstvo je teda teraz a zároveň ešte nie je. Je a zároveň nie je!

A čo Izrael? Ježiš hovorí o obnove Izraela v Skutkoch apoštolov 1:6 a na iných miestach. Čoraz viac učencov si uvedomuje, že nemožno pochopiť Ježišov pohľad na Božie kráľovstvo bez toho, aby sme pochopili jeho očakávanie obnovy Izraela.

V Lukášovom evanjeliu 21 Ježiš predpovedá, že jedného dňa už Jeruzalem nebude udupaný pohanmi a tým sa začne koniec časov pohanov. Slovo „udupať niekoho alebo niečo“ je odborný výraz pre politickú a vojenskú kontrolu. Kedy sa to stalo? Keď izraelskí výsadkári zabrali východný Jeruzalem v roku 1967.

Musíme pochopiť, že hebrejská Biblia aj Ježiš učia, že Boh sa zaoberá národmi ako celkami, nie len jednotlivcami. Po druhé, Boh súdi národy podľa toho, ako zaobchádzajú so židovským národom a Izraelom. A po tretie, ku koncu dní sa národy obrátia proti Izraelu a jeho ľudu. Písmo tiež naznačuje, že obnova Izraela je súčasťou prvých plodov uzdravenia národov, ktoré sa konkrétne spomína na konci knihy Zjavenie ako súčasť budúcnosti.

Ako to je to teda s vojnou v Gaze? Nemali by sme byť šokovaní krutosťou a zlom Hamasu. To, čo sme videli 7. októbra, bolo plnofarebné video satanovej nenávisti voči vyvolenému Božiemu ľudu, Židom.

Podporil by Ježiš vojnu v Gaze? Mnoho kresťanov z pacifistickej a z anabaptistickej tradície, by povedalo, nie, že bol proti akémukoľvek krviprelievaniu a zabíjaniu. No ja s tým nesúhlasím

Vážim si ich, ale povedal by som, že Ježiš nám hovorí, aby sme milovali svojich nepriateľov a nenávideli zlo, ktoré predstavujú.

Ježiš bol Žid a hebrejská Biblia, ktorej každé písmeno Ježiš inšpiroval, učí, že bázeň pred Pánom je nenávisť voči zlu. Pavol to cituje v liste Rimanom 12:9. Ježiš sám nenávidel zlo. V Zjavení 2:6 Ježiš chváli cirkev v Efeze za to, že nenávidí skutky Nikolaitov, „ktoré aj ja nenávidím“.

Ježiš nie je pacifista. Veril, ako veria všetci Židia, že je čas na vojnu, ako učí Kazateľ 3.

Ježiš svoju nenávisť voči zlu prejavuje v podobenstve o zlých nájomníkoch. Hovorí nám, že majiteľ vinice potrestal zlých nájomníkov, ktorí zabili jeho sluhov a syna, tým, že, ako sa píše v texte, „tých nešťastníkov vystavil mizernej smrti“. Sú to inšpiratívne slová opisujúce krvavý trest pre zlých ľudí.

V Zjavení 19 Ježišovo rúcho kropí krv a v jeho ústach vidíme meč na zabíjanie bezbožníkov. Je to ten istý Ježiš, o ktorom si mnohí kresťania myslia, že je len mierny a tichý. Ale pravý Ježiš je tiež svätý a trestá bezbožnosť.

Pointa? Hoci nás Ježiš vyzýva, aby sme milovali svojich nepriateľov, jeho láska je svätá. To sa veľmi líši od lásky sveta, ktorá je zvyčajne nesvätá. Jeho výzva, aby sme milovali svojich nepriateľov, nie je v rozpore s tragickou potrebou národov, najmä národa vyvoleného Božieho ľudu Židov, brániť sa proti tým, ktorí sa usilujú o ich likvidáciu.

My kresťania si musíme uvedomiť, že Irán a Hamas otvorene hovoria, že pôjdu po kresťanoch. Izrael dnes bojuje za civilizáciu a spravodlivosť. Musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme ho podporili – duchovne, politicky a vojensky.

Prof. Gerald McDermott je anglikánsky teológ a popredný odborník na kresťanský sionizmus.

Toto posolstvo je s menšími úpravami prevzaté z jeho vystúpenia na konferencii ICEJ Envision 2024.

Zdroj: icej.org

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *