MODLITEBNÁ INICIATÍVA IZAIÁŠ 62, Apríl 2024

Foto: M.Petras

„A Hospodin riekol Mojžišovi: Vojdi k faraonovi a povieš mu: Takto
hovorí Hospodin: Prepusti môj ľud, aby mi slúžili!“ (Ex. 8:1)

Drahí modlitební partneri,

chcem sa Vám poďakovať za vaše neustále modlitby za Izrael a najmä za rukojemníkov v týchto ťažkých dňoch. S blížiacim sa obdobím Pesachu bude tento mesiac obzvlášť emocionálne ťažký pre rodiny tých, ktorí boli v tomto hroznom konflikte unesení alebo zabití. Pesach je zvlášť dôležitým sviatkom pre židovský národ, pretože rodiny sa stretávajú, aby oslávili svoju slobodu z otroctva v Egypte počas Exodu. Táto Veľká noc, ktorá označuje túto slobodu, sa určite zmení na volanie po oslobodení izraelských rukojemníkov z Gazy.

Viac ako 100 000 evakuovaných Izraelčanov nebude môcť oslavovať Pesach vo svojich domovoch tento rok, pretože návrat do mnohých severných a južných pohraničných miest nie je stále bezpečný. Niektorým boli zničené aj ich domy. Preto bude ICEJ pomáhať mnohým rodinám oslavovať Pesach ako súčasť našej povolania utešovať a prejavovať milosrdenstvo Izraelu a židovskému ľudu.

Tento mesiac by sme sa mali modliť podľa Izaiáša 61:1, kde sa píše: „Duch Pána Hospodina je nado mnou, pretože ma Pán pomazal, aby som hlásal dobrú zvesť chudobným; poslal ma, aby som obviazal ľudí so zlomeným srdcom, vyhlásil zajatým slobodu a tým, ktorí sú spútaní, otvorenie väzenia.“

Po prvé, modlime sa, aby Boh utešil Izrael a obnovil jeho nádej, že sa mier a bezpečnosť vrátia a že dosah ICEJ počas Pesachu prinesie silné posolstvo nádeje a útechy.

Po druhé, modlite sa, aby Boh uzdravil ľudí so zlomeným srdcom. Viac ako štvrtina židovskej populácie v Izraeli trpí Posttraumatickou stresovou poruchou a mnohí smútia nad stratou svojich blízkych. Musíme sa modliť, aby Boh uzdravil ich zlomené srdcia a utrápenú myseľ, ako aj fyzicky uzdravil tých, ktorí boli zranení v boji.

Po tretie, musíme prosiť Boha, aby vyhlásil zajatcom slobodu a otvoril im väzenské dvere, aby sa mohli vrátiť domov. Mali by sme sa modliť za silu pre izraelských vodcov, aby sa neunavili nekonečnými, intenzívnymi rokovaniami, ktoré sa zdajú, že majú malé výsledky. Radšej nech sú ako Mojžiš, ktorý mnohokrát prišiel pred faraóna s rovnakým posolstvom: „Prepusti môj ľud!

„Takto hovorí Hospodin: Prepusti môj ľud, aby mi slúžili!“ (Ex. 8:2b)

Naše modlitby neboli nikdy také dôležité ako teraz! Musíme sa naďalej pokračovať v modlitbách, aby Boh urobil mocné činy na oslobodenie izraelských rukojemníkov z Gazy, tak ako to urobil, keď bol Izrael oslobodený z otroctva v Egypte.

„Preto povedz synom Izraelovým: Ja som Hospodin a vyvediem vás zpod ťažkých robôt Egypťanov a vytrhnem vás z ich otrockej služby a vyslobodím vás vystretým ramenom a veľkými súdy.“ (Ex. 6:6)

Ďakujeme Vám za účasť na našej Modlitbovej iniciatíve Izaiáš 62 tento rok v apríli. Vaše modlitby robia rozdiel!

Požehnania od Pána,

David van der Walt
Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem
Viceprezident a hlavný hovorca

PS: Pripojte sa tiež ku
každodennému Globálnemu modlitebnému zhromaždeniu o 15:00, aby sme sa modlili za izraelský národ. Pridajte sa k modlitbám na stránke:  on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

MODLITEBNÉ TÉMY

Modlime sa, aby medzinárodné spoločenstvo malo viac pochopenia a súcitu so šokom a bolesťou, ktorú Izrael utrpel 7. októbra, a s jeho následným odhodlaním zničiť Hamas. Modlite sa, aby národy konečne pochopili, že Hamas má so židovským štátom a národom najhoršie úmysly, ako to jasne a nemilosrdne demonštroval, keď v októbri minulého roka rozpútal súčasnú vojnu. Modlime sa, aby svetové mocnosti konečne začali tlačiť na Hamas, aby prepustil izraelských rukojemníkov, ktorých stále zadržiava v Gaze. Modlime sa, aby si národy uvedomili, že samotní Palestínčania potrebujú byť oslobodení z temného zovretia Hamasu.

Modlite sa, aby Izrael dosiahol úplné víťazstvo nad Iránom podporovanými teroristickými organizaciami Hamasu, islamským džihádom a Hizballáhom. Modlime sa, aby tieto teroristické hnutia boli vykorenené po celom Izraeli. Modlime sa, aby Hamas a Hizballáh už nikdy neboli schopné vykonať také zverstvá proti Izraelu, ako to urobili 7. októbra.

Modlime sa za rýchly a bezpečný návrat izraelských rukojemníkov, ktorí sú stále zadržiavaní v Gaze. Modlime sa za ich zdravie a zdravie ich blízkych, aby nestratili nádej, že sa čoskoro vrátia domov.

Modlime sa, aby nebeská ochrana obklopila všetkých vojakov Izraela, ktorí bojujú za obranu svojho národa, aby ich Pán vždy chránil. (Žalm 3:3)

Modlime sa, aby jednota medzi Izraelčanmi a ich vládou pretrvala, aby zničili Hamas a bezpečne vrátili všetkých rukojemníkov domov. Modlime sa, aby Izraeliti uverili predovšetkým Pánovi, Že im to prinesie víťazstvo a mier. (Jb 25,2; Ž 147,12–14; Ř 14,19)

Modlime sa, aby Palestínčania opustili svoju nenávisť voči Izraelu a konečne si zvolili mierové spolužitie so židovským štátom a národom. Modlite sa, aby učili svoje deti pokoju, a nie džihádu a mučeníctvu. Modlite sa, aby sa odvrátili od preklínania Izraela, čo na nich len uvaľuje kliatbu. (Gn 12,3) Modlite sa, aby okolité arabské národy plne uznali právoplatné miesto Židov ako pôvodných obyvateľov regiónu.

Modlime sa za zamestnancov kresťanského veľvyslanectva a ďalších kresťanských dobrovoľníkov v Izraeli, ktorí pomáhajú poskytovať humanitárnu pomoc, aby mali dostatočné zdroje na poskytovanie pomoci núdznym a vysídleným izraelským rodinám. Modlime sa za ich zdravie a silu v tomto ťažkom období.

Modlime sa za duchovnú obnovu a posvätenie medzi mladými židovskými a arabskými veriacimi v Izraeli, aby mali veľa odvahy a viery získať svoju generáciu pre Pána. Modlime sa, aby boli každý deň hladní po Božom slove a žíznili po Duchu Svätom.

Modlime sa, aby oveľa viac Arabov prišlo na pomoc Izraelu v boji proti Hamasu, aby poskytli Izraelu informácie o mieste pobytu izraelských rukojemníkov a aby pomohli priniesť mier do regiónu.

Modlime sa, aby arabské kresťanské zbory v Izraeli a na celom Blízkom východe zostali počas konfliktu blízko Pána, najmä aby zaujali jasný morálny postoj voči zlému duchu Hamasu. Modlime sa, aby prijali súčasné obnovenie Izraela ako Božie dielo v súlade s Jeho biblickými zasľúbeniami.

Pridávame urgentnú modlitbu za zvrchovanú Božiu ochranu Izraela pred Iránskou hrozbou, aby Izrael reagoval múdro, presne a efektívne. Modlime sa za naplnenie Božieho zasľúbenia z Izaiáša 54:17: „Niktorý nástroj, utvorený proti tebe, sa nepodarí, a každý jazyk, ktorý by povstal proti tebe na súde, odsúdiš. To je dedičstvo služobníkov Hospodinových a ich spravedlivosť odo mňa, hovorí Hospodin”.

Ďakujeme, že ste sa k nám pridávate k modlitbám v týchto veľmi kritických časoch!

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *