9. ročník študentskej súťaže „Susedia, na ktorých sme nezabudli“

Dokumentačné stredisko holokaustu (DSH), ICEJ Slovensko (Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem) a Pravda a láska, občianske združenie, vyhlasujú pri príležitosti 80. výročia úteku Alfréda Wetzlera a Rudolfa Vrbu z koncentračného a vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau, ktoré si pripomíname 7. 4. 2024,  9. ročník študentskej súťaže Susedia, na ktorých sme nezabudli.

Súťaž je už tradične sprievodným podujatím Čítania mien obetí holokaustu, ktoré sa každoročne koná v Bratislave  v rámci 9. septembra, teda v Dňa obetí holokaustu a rasového násilia. Pietny akt Čítanie mien obetí holokaustu sa uskutoční aj tento rok.  

Súťažné práce v rozsahu do 9 000 znakov (5 normostrán) sa tento rok budú týkať témy:

Pomoc a záchrana počas holokaustu

Holokaust, teda systematické, nacistickým Nemeckom a jeho kolaborantmi organizované prenasledovanie a genocídu sa niektorým prenasledovaným podarilo prežiť. Ich príbehy sú dôležitými svedectvami o ľudskej nenávisti, perzekúcii a zločinoch. V niektorých prípadoch však aj o pomoci prenasledovaným, solidarite a záchrane života. Tí, ktorí prežili, veľmi často prišli počas holokaustu o mnohých svojich blízkych, o svoju rodinu. 

Dnes vieme, že aj Rudolf Vrba a Alfréd Wetzler, dvaja slovenskí Židia, ktorým sa na jar roku 1944 podarilo ujsť z tábora Auschwitz-Birkenau, dôjsť na Slovensko a napísať v Žiline mimoriadne dôležitú správu, ktorá informovala svet o mechanizme masového vraždenia v Auschwitzi, mohli uskutočniť svoj útek a vytvoriť  spomínanú správu aj vďaka pomoci iných. Za všetkých spomenieme napríklad slovenského roľníka Ondreja Čaneckého z obce Skalité. 

V tomto roku si pripomenieme aj 80. výročie deportácií Židov z tých častí Slovenska, ktoré boli v rokoch 1938-1945 súčasťou Maďarska a rovnako uplynie  80. rokov od okupácie Slovenska nacistickými jednotkami, vypuknutia Slovenského národného povstania a začiatku druhej vlny deportácií Židov z územia ľudáckej Slovenskej republiky (1939-1945). V roku 1944, ktorý sa spája s uvedenými udalosťami bol jednoducho každý prejav ľudskej solidarity, pomoci a snahy zachrániť život pre potencionálne obete holokaustu mimoriadne dôležitý.

Veríme, že tak ako každý rok, aj v tomto 9. ročníku súťaže budú cenným zdrojom informácií pre jej účastníkov svedectvá a výpovede preživších holokaust publikované v literatúre, prípadne uložené v archívoch a zbierkach rôznych organizácií. Tie aj dnes slúžia odborníkom a laikom k dokumentovaniu a dokresľovaniu historických reálií. 

Téma 9. ročníka študentskej súťaže opäť vytvára priestor pre spracovanie formou úvahy, alebo eseje.

Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci posledného ročníka základných škôl a študenti stredných škôl. Ambíciou našej súťaže je podpora záujmu mladých ľudí o moderné slovenské dejiny a posilňovanie ich kritického myslenia, formovanie ich postojov k histórii Slovenska, k problematike ľudských práv v minulosti a súčasnosti.

Porota

Hodnotiaca komisia (porota) bude zložená zo zástupcov Dokumentačného strediska holokaustu, ICEJ Slovensko a odborníkov, zaoberajúcich sa dejinami Židov na Slovensku a témou holokaustu.

Autorka/autor musí súťažnú prácu podpísať, uviesť svoju poštovú adresu a e-mail a v elektronickej verzii ju poslať Dokumentačnému stredisku holokaustu najneskôr do 31. júla 2024 na e-mailovú adresu: sutaz@dsh.sk.

Na vyššie uvedenú e-mailovú adresu môžu záujemcovia o súťaž posielať aj otázky, ktoré sa týkajú súťaže.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *