MODLITEBNÁ INICIATÍVA IZAIÁŠ 62, Máj 2024

Foto: M. Petras

„Počúvajte ma, čo sledujete pravdu a hľadáte Pána: Pozrite na skalu, z ktorej ste vytesaní, a na hĺbku studne, z ktorej ste vykopaní. Pozrite na Abraháma, svojho otca, a na Sáru, ktorá vás zrodila. Veď som ho osamelého povolal, požehnal som ho a zveľadil.“ (Iz 51,1–2)

Drahí modlitebníci,

v tomto čase vojny a krízy pre Izrael a región sa môžeme niekedy cítiť frustrovaní, že Boh neodpovedá na naše modlitby dostatočne rýchlo alebo tak, ako by sme chceli. No, Pán nám na to dal liek prostredníctvom proroka Izaiáša, keď povedal, že tí, ktorí „hľadajú Pána“ a „nasledujú spravodlivosť“, by mali vždy „hľadieť na Abraháma, tvojho otca… Lebo som ho povolal samého…“ (Izaiáš 51:1-2). Keď sa pozrieme na Abrahámov život, môžeme byť povzbudení v našej vlastnej viere a modlitebnom živote, keďže jeho príbeh obsahuje pre nás dnes mnoho cenných lekcií vrátane toho, ako sa modliť a veriť za Izrael. Je pozoruhodné, že vidíme, ako Abrahám vedie dôverné rozhovory s Pánom, a preto bol nazvaný „Božím priateľom“. (Jakub 2:23)

Po prvé, toto je úžasné vyhlásenie o Abrahámovi, že Boh „povolal len jeho“. Myslel tým, že Abrahám bol prvou osobou, ktorú Boh povolal, aby uskutočnila Jeho plán vykúpenia. Dokonca aj po Noachovej potope bolo ľudstvo stále stratené a nehľadalo Boha a ani nevedelo, ako ho nájsť (pozri Rimanom 3:9-12). Pán sa teda rozhodol prísť zachrániť ľudstvo. A vložil do Abraháma veľké zasľúbenia: že ho požehná, že ho rozmnoží, že z neho urobí veľký národ a dokonca otca národov, že mu dá zem, a čo je najdôležitejšie, že skrze neho Boh „požehná všetky rodiny na zemi.“ (1. Mojžišova 12:3) To znamená, že prostredníctvom Abraháma a jeho prirodzených potomkov Pán ponúkol celému ľudstvu krvné prikrytie hriechu (1. Mojžišova 28:14; Žalm 32:1-2; Rimanom 4:1-8; Galaťanom 3: 16).

Bol tu však problém – Abrahám bol už starý a nemal žiadneho potomka. Takže, keď Boh prišiel a povedal Abrahámovi: „Ja som tvoj štít a tvoja nesmierne veľká odmena“ (Genesis 15:1), Abrahám odpovedal: „Pane Bože, čo mi dáš, keď som bezdetný…“ (v. 2) Aká odvážna, no úprimná odpoveď Pánovi prichádzajúca od muža, ktorého telo bolo naozaj príliš staré na to, aby splodil deti (Rimanom 4:19). Boh však upriamil jeho pohľad hore k nespočetným hviezdam na nebi a povedal: „Také bude tvoje potomstvo“. A v tom momente dôverného a úprimného rozhovoru so svojím Tvorcom Biblia hovorí, že Abrahám „veril v Pána, a On mu to počítal za spravodlivosť.“ (1. Mojžišova 15:6).

Teraz bol Abrahám, rovnako ako my, netrpezlivý a snažil sa to vyriešiť sám tým, že splodil dieťa prostredníctvom Hagar. Nakoniec však on a Sarah porodili Izáka – dieťa zasľúbenia. A Pavol svedčí, že „nezapochyboval v Božie zasľúbenie skrze neveru, ale bol posilnený vo viere, vzdávajúc Bohu slávu.“ (Rimanom 4:20).

Mohli by sme tiež hovoriť o Abrahámovom príhovore za Sodomu v Genesis 19 alebo o mnohých iných rozhovoroch, ktoré mal s Pánom, niektoré dokonca aj tvárou v tvár. Tieto intímne, závažné rozhovory s Bohom tvorili modlitebný život Otca viery a vždy dostal odpoveď v pravý čas. „Preto z jedného muža, ktorého sila odumrela, sa narodilo také množstvo potomkov, ako je hviezd na oblohe a nespočetné ako piesku na morskom brehu, ktorý sa nedá spočítať.“ (Hebrejom 11:12).

Hľaďme na Abraháma pre povzbudenie a inšpiráciu v modlitbe za Izrael dnes a v trpezlivosti, kým nedosiahneme to, čo Boh zasľúbil tomuto národu v našich dňoch!

Požehnanie z Jeruzalema!
David Parsons
Viceprezident a Senior hovorca
Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem

MODLITEBNÉ TÉMY

Máj 2024

Pripojte sa ku každodenným modlitbám v rámci globálnej modlitebnej kampane o 15:00 k modlitbe za izraelský národ v čase vojny, na stránke: on.icej.org/ICEJGlobalPrayer Alebo nás kontaktujte na: prayer@icej.org

MODLITBY ZA IZRAEL

1.

Ďakujme Pánovi, že sa Izraelu a jeho spojencom podarilo prekaziť nedávny masívny raketový a dronový útok, ktorý Irán podnikol priamo na židovský štát. Modlite sa, aby Boh naďalej stál na stráži nad národom Izraela, ako povedal Abrahámovi: „Ja som tvoj štít!“ (Genesis 15:1). Pripomínajte Pánovi v modlitbách Jeho zasľúbenie, že pri ochrane Izraela „nedrieme ani nespí“ a že „bdie nad svojím slovom, aby sa uskutočnilo“. (Ž 121,4; Jr 1,11-12)

2.

Modlite sa, aby svetoví predstavitelia prestali s nekonečnou nespravodlivou kritikou Izraela, ktorý sa pokúša zneškodniť džihádistické teroristické milície, ktoré 7. októbra židovský národ surovo napadli. Modlite sa, aby namiesto toho medzinárodná komunita konečne začala zo súčasnej vojny v Gaze viniť Hamas a jeho sponzorov v Iráne a Katare. Modlite sa, aby ľudia po celom svete viac súcítili so šokom a bolesťou, ktorou Izrael trpí v posledných siedmich mesiacoch, a aby mali väčšie pochopenie pre odhodlanie reagovať zničením Hamasu. Modlite sa, aby národy konečne uvideli, že Hamas má iba zlé zámery voči židovskému štátu a národu, a dokonca aj voči vlastnému palestínskemu ľudu. A modlite sa, aby si národy uvedomili a ocenili veľké úsilie, ktoré Izrael vkladá do snahy zachrániť civilné životy v Gaze, čo je v novodobej mestskej vojne bezprecedentné.

3.

Modlite sa, aby Izrael tiež dosiahol víťazstvo pri ukončení veľkej hrozby, ktorú predstavuje Irán podporovaný teroristickým hnutím Hizballáh v Libanone. Modlite sa, aby Hizballáh nikdy nemohl použiť celý svoj arzenál – viac ako 300 000 raket a mínometov proti Izraelu. Modlite sa, aby Hizballáh nikdy nedokázal vykonávať zverstvá proti Izraelu ako Hamas 7. októbra. A modlite sa, aby Hizballáh stratil moc v Libanone.

4.

Modlite sa za bezpečný návrat viac ako 130 izraelských rukojemníkov stále držaných v Gaze. Modlite sa za ich zdravie aj za zdravie ich blízkych, aby nestrácali nádej, že sa čoskoro vrátia domov. Modlite sa, aby svetoví vedúci predstavitelia konečne zatlačili na Hamas a jeho sponzorov Irán a Katar, aby prepustili izraelských rukojemníkov.

5.

Modlite sa za silu, odvahu a Božiu ochranu pre všetkých izraelských vojakov pri obrane ich národa, aby Pán bol štítom okolo nich v každom čase! (Žalm 3:3)

6.

Modlite sa, aby si izraelský národ zachoval jednotu potrebnú na víťazstvo v tejto vojne a aby usporiadane rozhodol, kedy usporiadať voľby novej vlády. Modlite sa, aby izraelskí predstavitelia mali múdrosť, milosť a pokoru priznať chyby, že v minulom októbri neboli pripravení na nepriateľský útok a za to, aby v pravom čase pristúpili k vyhláseniu nových volieb. Modlite sa, aby dovtedy bez zaváhania prenasledovali nepriateľa. Modlite sa, aby Izraelčania predovšetkým verili, že to bude Pán, kto im prinesie víťazstvo a pokoj. (Jób, 25,2; Ž 147,12-14)

7.

Modlite sa, aby sa Palestínčania a iné arabské národy v regióne odvrátili od svojej nenávisti a odmietania Izraela a nakoniec sa rozhodli žiť v mieri so židovským štátom a ľudom. Modlite sa, aby učili svoje deti ceste mieru, a nie džihádu a mučeníctvu. Modlite sa, aby
sa odvrátili od preklínania Izraela, ktoré na nich prináša len kliatbu (Genesis 12:3)

Preklad: Ivana Pastiriková

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *