VYHLÁSENIE ICEJ k oslave 125. výročia prvého Sionistického kongresu

Publikované: 30.8.2022

Napísal:  David Parsons, Viceprezident a hovorca ICEJ

Minulý víkend (v nedeľu 28. augusta) sa niekoľko stoviek kresťanov spolu so zástupcami židovskej komunity stretlo vo švajčiarskom Bazileji, na rovnakom mieste – v bývalom „Stadtcasino“, kde sa pred 125 rokmi uskutočnil prvý Sionistický kongres. Bolo to práve tu, kde sa Theodor Herzl stretol so sionistickými vodcami zo židovských komunít v auguste v roku 1897, aby plánovali budúci izraelský štát.

Za týmto podujatím, ktoré odštartovalo tri dni osláv 125. výročia prvého Sionistického kongresu, stál René Emmenegger, národný riaditeľ švajčiarskej pobočky ICEJ. René Emmeneggerovi sa podarilo vyskladať bohatú mozajku rečníkov z radov Židov a z niektorých kresťanských cirkví Švajčiarska, ktorí spoločne vyslali silné posolstvo podpory a priateľstva so židovským štátom.

Konferenciu svojím príhovorom otvoril prezident ICEJ, Dr. Jürgen Bühler a príspevky malo viacero expertov na osobnosť Theodora Herzla a sionistické hnutie. Záverečný príhovor mal viceprezident ICEJ pre medzinárodné vzťahy Dr. Mojmír Kallus.

“Presne 51 rokov po tej konferencii, ktorá sa konala práve v tejto sále, sa zrodil štát Izrael a odohrával sa zázrak tejto bazilejskej konferencie. Dnes by sme možno povedali, že samotní zakladatelia štátu Izrael, ktorí sa v tejto sále pred 125 rokmi zišli, by si nedokázali predstaviť, kam sa dnes Izrael dostal. Izrael sa stal krajinou “start-up-ov“, je z neho hlavný hlas a globálny líder výskumu a vývoja. Dnes sme tu preto, aby sme oslávili to, čo Boh urobil so židovským ľudom a zároveň potvrdili, že naša podora pretrvá aj do budúcich rokov a desaťročí, ktoré sú pred nami,“ povedal Dr. Jürgen Bühler, prezident ICEJ.

Uznesenie Bazilejskej konferencie, konanej na počesť 125 rokov sionizmu:

My, kresťanskí delegáti, zhromaždení v Bazileji 28. augusta 2022, sme sa stretli s našimi židovskými priateľmi, aby sme si pripomenuli 125. výročie prvého Sionistického kongresu, zvolaného práve do priestorov vtedajšieho „Stadtcasino“ v auguste 1897. Sionistická vízia Theodora Herzla, predstavená na prvom kongrese, odvtedy vygenerovala mnohé úspechy, z ktorých najpozoruhodnejším je znovunarodenie Izraela v máji roku 1948.

Dnešné úspechy štátu Izrael pravdepodobne presahujú očakávania účastníkov Bazileja 1897. Izrael je dnes na blízkom východe, ako jediná skutočne slobodná a životom pulzujúca demokracia v regióne, svetlom. Vyrástol v silného globálneho ekonomického hráča a výskumno-vedecké úspechy “start-up národa“ – Izraela, vyrážajú dych a majú dopad na každý národ na svete.

Video prezidenta ICEJ, Dr. Jürgen Bühler prezentuje o 125. výročí Sionistického kongresu v Bazileji, Švajčiarsku.

Naplnenie Herzlovho sna však malo vysokú cenu. Šesť miliónov židov bolo brutálne zavraždených počas holokaustu, spáchaného nacistickým Nemeckom v rokoch 1938 až 1945. Pri pripomínaní prvého Sionistického kongresu chceme pripomenúť a znovu potvrdiť kľúčové udalosti a úsilie nasledujúcich dekád, ktoré viedli k židovskej štátnosti a pretvorili vzťahy medzi Židmi a kresťanmi a taktiež sa vyjadriť k hlavným problémom, ktorým židovský národ a jeho ľud stále čelia.

Po prvé, hlboko si vážime historickú Seelisbergskú konferenciu,  v roku 1947 ktorá sa uskutočnila tu vo Švajčiarsku hneď po udalostiach holokaustu, na ktorej sa hlavní kresťanskí a židovskí vodcovia snažili získať väčšiu podporu kresťanov v boji proti antisemitizmu a postaviť nový základ pre budúci kresťansko-židovský dialóg. Pri tejto príležitosti opäť potvrdzujeme nasledovných desať bodov Seelisbergskej deklarácie:

1. Pamätajte, že jediný Boh hovorí cez Starú a Novú zmluvu ku všetkým.

2. Pamätajte, že Ježiš sa narodil židovskej matke z Dávidovho potomstva a z ľudu Izraela, a že jeho večná láska a odpustenie zahŕňa tak jeho vlastný ľud, ako aj celý svet.

3.  Pamätajte, že prví učeníci, apoštoli a prví mučeníci boli Židia.

4.  Pamätajte, že základné prikázanie kresťanstva – milovať Boha a svojho blížneho – hlásané už v Starom zákone a potvrdené Ježišom, zaväzuje tak kresťanov ako aj Židov vo všetkých medziľudských vzťahoch bez jedinej výnimky.

5.  Vyhnite sa znevažovaniu alebo skresľovaniu biblického či pobiblického judaizmu s cieľom vyzdvihovať kresťanstvo.

6.  Vyhnite sa používaniu slova „Židia“ výhradne v zmysle Ježišových nepriateľov a slov „nepriatelia Ježiša“ na označenie celého židovského národa.

7.  Vyhnite sa takej prezentácii Pašií (časti evanjelií, ktoré hovoria o Kristovom zajatí, utrpení, ukrižovaní a pochovaní), ktorým uvalíte opovrhnutie za zabitie Ježiša jedine na Židov. Bola to len časť Židov v Jeruzaleme, ktorá požadovala Ježišovu smrť. Nielen samotní Židia boli zodpovední, pretože kríž, ktorý nás všetkých zachraňuje, ukazuje, že Kristus zomrel za hriechy nás všetkých.

8.  Vyhnite sa tomu, že budete odkazovať na biblické kliatby alebo na volanie zúriaceho davu „Jeho krv na nás a na naše deti“, a pamätajte na to, že toto volanie nemôže prevážiť slová nášho Pána: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia“, ktoré majú nekonečne väčšiu váhu.

9.  Vyhnite sa podpore poverčivého názoru, že židovský ľud je prekliaty a je mu súdené neustále utrpenie.

10.  Vyhnite sa takým rečiam o Židoch, akoby členmi prvej cirkvi neboli Židia. 

Po druhé, vyjadrujeme, že Seelisbergská konferencia sa uskutočnila jeden rok pred tým, ako bol Izrael obnovený ako národ, a preto povolávame všetkých kresťanov stotožniť sa s nasledujúcimi dodatočnými „bodmi“ navrhnutými v duchu Seelisbergskej konferencie:

11.  Uznávame dnešný znovunarodený národ Izraela ako dôkaz Božej vernosti Jeho trvalého zmluvného vzťahu so židovským ľudom, prvý-krát spečateného s praotcom Abrahámom pred približne štyritisíc rokmi. Táto zmluva, ktorá predchádza kresťanskú vieru o dve tisícročia, nebola nikdy zrušená, ba je podľa Božieho slova neodvolateľná. Je pre kresťanov dôležité tomuto rozumieť a rešpektovať ústrednú pozíciu izraelskej zeme v judaizme a židovskej identite.

12.  Prehlasujeme, že právo Izraela existovať ako národ v mieri a bezpečí je nespochybniteľné. Tento princíp bol riadne potvrdený medzinárodnou komunitou uznaním historických, už existujúcich práv a nárokov židovského ľudu na zem Izraela v Balfourovej deklarácii z roku 1917, na konferencii San Remo 1920, britským mandátom v Palestíne potvrdeným Ligou národov v roku 1922, Plánom OSN na rozdelenie Palestíny z roku 1947 a prijatím Izraela ako členského štátu OSN v roku 1949. Dnes slávime toto dedičstvo Izraela pre zaujatie svojho oprávneného miesta medzi národmi, ktoré je naplnením Herzlovej vízie rekonštituovaného židovského štátu slúžiaceho ako bezpečné útočisko židovských komunít pred dvomi hrozbami – antisemitizmom a asimiláciou.

13. Prehlasujeme Jeruzalem ako večné a nedeliteľné hlavné mesto štátu Izrael. Historické puto židovského ľudu k Jeruzalemu siaha 3000 rokov do minulosti ku kráľovi Dávidovi, ktorý vyhlásil Sion ako duchovné a politické centrum izraelského ľudu. Odvtedy židovský ľud – dokonca aj v diaspore – udržiava toto večné puto nažive, snívajúc o stretnutí sa „budúci rok v Jeruzaleme“.  

14. Potvrdzujeme, že antisemitizmus aj dnes naďalej ostáva prevládajúcou hrozbou pre židovský ľud a všetci kresťania ho musia odmietnuť a postaviť sa mu na odpor. Antisemitizmus nie je nikdy prijateľný, ako v klasickej forme anti-judaizmu, tak ani v súčasných formách anti-izraelizmu a anti-sionizmu. V tejto súvislosti s veľkým znepokojením poukazujeme na globálnu snahu delegitimizovať štát Izrael. Sme znepokojení, že v srdci Európy sú tolerované hlasy, ako aj dnes na demonštráciách v Bazileji a iných európskych mestách, ktoré spochybňujú samotné právo na existenciu štátu Izrael. Toto je neprípustné. Vyzývame všetkých kresťanov a všetkých predstaviteľov vlád, aby sa jasne a nekompromisne postavili proti týmto moderným formám antisemitizmu.

15. Uznávame biblické povolanie celosvetovej cirkvi potešovať Izrael. Apoštol Pavol popisuje cirkev ako „dlžníka“ izraelského ľudu, keďže cezeň prijala Mesiáša a Písmo. Sám Ježiš povedal, že „spasenie je zo Židov“. Kresťania po celom svete sú teda volaní modliť sa za pokoj Jeruzalema a za požehnanie štátu Izrael, stáť v priateľstve k Izraelu, podporovať ho a preukazovať bezpodmienečnú lásku všetkým Židom po celom svete.

16. Nakoniec radi poukazujeme na to, že v dnešnej rýchlo rastúcej globálnej evanjelikálnej komunite dochádza k významnému posunu v názoroch, čo značne mení postoje stoviek miliónov verných voči Izraelu a židovskému ľudu. Na všetkých kontinentoch, najmä na južnej pologuli, kresťanské zbory a denominácie čoraz lepšie rozumejú svojim biblickým, hebrejským koreňom viery a stali sa skutočnými a bezpodmienečnými priateľmi Izraela a židovského ľudu. Toto rastúce hnutie musí byť naďalej posilňované a vyživované.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *