Otvorený list ICEJ dánskej biblickej spoločnosti

Naša sesterská pobočka v Českej Republike, preložila reakciu centrály ICEJ v Jeruzaleme, na uvedenie nového dánskeho prekladu Biblie, ktorý na väčšine miest vynecháva slovo „Izrael“.

Otevřený dopis ICEJ Dánské biblické společnosti

V reakci na uveřejnění nového dánského překladu Bible, který na většině míst vynechává slovo „Izrael“, zaslalo Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém otevřený dopis generální tajemnici Dánské biblické společnosti paní Birgitte Stoklund Larsen. 

Velmi nás zklamalo, když jsme se dozvěděli, že Dánská biblická společnost nedávno zveřejnila nový překlad Bible, v němž jsou desítky výskytů slova „Izrael“ v Novém i Starém Zákoně vypuštěny nebo nahrazeny jinými výrazy. Jedná se o neobhajitelný útok na integritu Svatých písem a jejich nepomíjejících pravd.

Není zkrátka možné vymazat izraelský národ z Božího plánu spásy pro celé lidstvo a upřít jim v něm jeho ústřední roli, o níž soustavně svědčí originální text celého hebrejského a řeckého Písma.

Je pravda, že někdo se může rozhodnout vykládat biblické pasáže způsobem, který se snaží nahradit Izrael církví, nebo jinak upírá židovskému národu jedinečné místo, které v Bibli zaujímá. Je to vážný omyl, jehož se mnozí křesťané dopouštějí po staletí. Je to však přece jen něco jiného nežli přímo překládat konkrétní místa v Bibli tak, že se klíčové odkazy na Izrael prostě ztratí. Chtěli snad překladatelé zbavit identity samého Boha? Sám se přece v Písmu opakovaně označuje jako „Bůh Izraele“. (Viz např. Exodus 5:1; 2. Samuelova 12:7; Žalm 72:18; Izaiáš 45:3; Jeremiáš 31:23; Ezechiel 44:2; Malachiáš 2:16; Matouš 15:31; Lukáš 1:68; Skutky 13:17.)

Vnímáme, že Dánská biblická společnost uvádí na svou obranu před podobnou kritikou, že tento časově i finančně náročný překlad byl potřebný k tomu, aby naplnil požadavky dánských křesťanů, kteří nebyli spokojeni se stávajícími překlady Bible, v nichž mohli zaměnit biblický Izrael s moderním státem Izrael. Nepřekvapuje, že někteří křesťané se vyhýbají tomu, aby byly jejich politické názory konfrontovány Božím slovem. Ale v tomto případě jste se rozhodli změnit přímo posvátný text, abyste vyhověli sekulárním názorům.

Kam toto bláznovství povede? Nahradíte jednoho dne slovo „církev“ názvem nějakého populárního socialistického hnutí? Nebo budete chtít nahradit jméno Ježíš jménem nějakého falešného spasitele? 

Možná právě proto apoštol Pavel tak rozhodně prohlašuje, že židovskému národu byla „svěřena Boží slova“ (Římanům 3:1-2). V průběhu dějin církve jsme my, věřící z pohanů, byli při překládání a uchovávání Bible často nedbalí a neuctiví. Zato Židé – kteří nám dali Starý i Nový Zákon – Svatá Písma střežili a uchovali nezměněné po mnoho generací. Když se pak objeví pokřivený překlad Bible, jak se vaše nejnovější dílo jeví, vede nás to k ještě větší vděčnosti židovskému národu za to, jak přesně chrání Boží neměnné slovo. 

Mezinárodní síť Biblických společností požívá v křesťanském světě velké úcty a široké podpory pro svůj vznešený úkol dopřát všem národům a etnickým skupinám příležitost poznat Boží slovo ve svém vlastním jazyce. Vaše dánská pobočka však nyní uvaluje hanbu na tuto uznávanou celosvětovou síť. Doufáme, že Spojené biblické společnosti budou Dánskou biblickou společnost za její nezodpovědný počin volat k zodpovědnosti. Co je však ještě důležitější: vyzýváme vás k pokání za to, že jste Božímu slovu způsobili takové příkoří, a to zejména ve světle takových varování, jaké nacházíme například ve Zjevení 22:18-19. 

Za ICEJ: Jürgen Bühler, Prezident, David Parsons, hlavní mluvčí

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *