Pamiatka na zosnulých židovských spoluobčanov Veľkých Loviec

Dňa 27.11.2022 si uctili zosnulých židovských spoluobčanov odhalením pamätnej tabule na židovskom cintoríne v obci Veľké Lovce, v okrese Nových Zámkov. Za zorganizovanie patrí poďakovanie autorovi myšlienky Dominikovi Mihókovi, členovi ICEJ Slovensko, kamenárstvu Melišek Veľké Lovce, ktoré pripravilo a upevnilo pamätnú tabuľu na kameň a ďalším dobrovoľníkom. Pamätná tabuľa bola odhalená za účasti hlavného rabína Mišu Kapustina, predsedu Židovskej náboženskej obce v Nových Zámkoch Tomáša Langa, pozvaných hostí Henricha Sterna z Bratislavy a Tomáša Sterna z Nových Zámkov i obyvateľov obce. Podujatím moderátorsky sprevádzala Marta Kasášová.

Židovský cintorín sa nachádzal pozdĺž katolíckeho cintorína, kde sa pochovávalo približne do druhej svetovej vojny, nakoľko po vojne sa do obce už nikto z pôvodného žid. obyvateľstva nevrátil. Mnohí zahynuli v koncentračných táboroch, ich mená sú na pomníku obetí I. a II. sv. vojny nachádzajúcom sa na katolíckom cintoríne. Preživší našli svoj domov v zahraničí. Pomník bol odhalený v roku 1994, jeho autorom je rodák z obce,  akademický sochár Jozef Kliský. Cintorín, tým že sa neudržiaval, postupne chátral, pomníky boli zničené, rozkradnuté, alebo znehodnotené rozličným spôsobom. S myšlienkou jeho vyčistenia a umiestnenia pamätnej tabule prišiel Dominik Mihók. 

Tejto piete predchádzala 21.2.2022, malá brigáda v areáli, resp. už len na zvyšku židovského cintorína, nakoľko jeho časť bola zabraná na stavebné a záhradné účely. Na malej časti toho čo ostalo, sa nachádzajú 2 či 3 kamenné náhrobky a časť podstavca. Cieľom aj nasledujúcich brigád bolo vyčistenie od náletových drevín a kríkov, odstránenie zaschnutej trávy, odvoz záhradného odpadu dovezeného zo susedného pozemku, či pozemkov, vyrovnanie terénu a neskoršie vysiatie trávnika, kde bola následne umiestnená Pamätná tabuľa na pamiatku zosnulých židovských spoluobčanov Veľkých Loviec. Prvej brigády, ktorú neplánovane ukončil dážď, sa zúčastnili Dominik Mihók, Jozef Mihók, Filip Mihók, Marta Kasášová a Marek Belenčík. V ďalšom období bola prečistená aj prístupová cestička od parkoviska pred katolíckym cintorínom, prebehlo opätovné kosenie areálu a zabezpečenie kameňa na umiestnenie pamätnej tabule. 

Pre ľahšiu orientáciu turistov je prístup do tohto cintorína označený smerovou tabuľou, ktorá sa nachádza na okraji parkoviska pri katolíckom cintoríne. Autormi fotografií, sú Helena Pavlovičová a Marta Kasášová. 

Marta Kasášová 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *