Pomôžte organizácii ICEJ poskytnúť nevyhnutné potreby a prístrešky pre zranené izraelské komunity.

ICEJ je v prvej línii v mene všetkých kresťanov!

ICEJ v súčasnosti pomáha evakuovaným izraelským rodinám s ubytovaním, potravinami, oblečením a núdzovou pomocou. Podieľame sa na ďalších naliehavých distribúciách potravín po celej krajine, vrátane dodávok pre starších ľudí a rodiny v núdzi. Poskytujeme prilby a ochranné vesty civilným dobrovoľníkom v regionálnych bezpečnostných službách. Urýchlene objednávame ďalšie protiatómové kryty pre sever a juh krajiny a financujeme rekonštrukciu ďalších 20 podzemných krytov v zraniteľnom severnom meste Shlomi, čím sa počet našich krytov zvýšil na 73. Získavame finančné prostriedky na nákup niekoľkých sanitiek, a povolaným izraelským vojakom, ktorí dňom i nocou bránia severnú hranicu, poskytneme potrebné teplé oblečenie, stany a kempingové vybavenie.

ICEJ je v tejto vojne v prvej línii vo vašom mene. Teraz je čas, aby kresťania nielen hovorili „Milujeme Izrael“, ale aby to premenili na skutočné činy tak, ako nikdy predtým. Uistite sa, že sa na tom podieľate. Prosím, darujte svoj najlepší dar ešte dnes na náš fond Izrael v kríze.

Príspevky na tento účel zasielajte na účet č. SK23 0200 0000 0012 9716 0551, var. symbol 104 .

Veľmi všetkých ďakujeme!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *