Sedemdesiat zaujímavostí o Izraeli, ktoré ste (možno) nevedeli

 

 

 

 

 1. Izrael má najviac múzeí na svete na počet obyvateľov
 2. Je to jediná demokracia európskeho typu na Blízkom východe
 3. Za jeden deň cesty autom sa môžete kúpať v štyroch moriach
 4. Izrael je Start-up národ – vo svetovej špičke v počte novovznikajúcich firiem
 5. V autobuse sa môžete ocitnúť vedľa ortodoxného žida, ženy moslimky aj kňaza
 6. Izrael má 137 pláží na 273 km morského pobrežia
 7. Izraelské vína majú znamenitú kvalitu
 8. Nemusíte čakať na akciové ponuky. Cenu môžete zjednávať vždy
 9. Jeruzalemský Múre nárekov tvoria najťažšie kamenné bloky v regióne, jeden z nich váži až 570 ton
 10. V rámci jedného dňa môžete raňajkovať v rušnom Tel Avive, obedovať v pokojnej púšti a stále stíhate západ Slnka z Olivovej hory
 11. Izrael je jediná krajina, ktorá oživila starobylý jazyk – hebrejčina, ktorým sa 2.000 rokov nehovorilo
 12. Po celom Jeruzaleme rastú olivovníky, ktoré majú viac než 800 rokov
 13. Keď sedíte v reštaurácii, môžete počuť konverzáciu o počasí v ruštine, o móde v taliančine a o politike vo francúzštine
 14. Víkend v tejto krajine začína vo štvrtok večer
 15. V roku 1912 bola živou myšlienka, že pápež by sa mal presídliť z Ríma do Jeruzalema
 16. Ak ste dostatočne fit, môžete prebehnúť z východu na západ krajiny aj za dve hodiny
 17. Izrael má 19 pamiatok zaradených medzi svetové dedičstvo UNESCO
 18. Potrebujete niečo? Nerobte si starosti. Na všetko vám tam vytvoria „apku“ (aplikáciu)
 19. Jeruzalem je jedno z najstarších miest na svete, kde slobodne uctievajú všetky tri monoteistické náboženstvá – judaizmus, kresťanstvo a islam
 20. Premiérka Golda Meirová bola treťou ženou ktorá stála v čele národa v modernom svete
 21. Navštívte púšť na jar a namiesto suchej krajiny uvidíte zelenú a kvetmi obsypanú krajinu
 22. V Mŕtvom mori sa môžete vznášať bez plávania a čítať knihu
 23. V Tel Avive je viac než 100 sushi reštaurácií
 24. Izrael má vyhradený deň, kedy každý obyvateľ zasadí aspoň jeden nový strom
 25. Typické raňajky v Izraeli je grécky šalát, turecká káva, francúzska topinka, ale aj izraelské pivo
 26. Na deň zmierenia Jom Kipur oddychuje povinne celá krajina – nefunguje letisko, ani žiadna televízia, či rádio a na diaľnici si môžete rozložiť lehátko
 27. Takmer na každej ulici si kúpite čerstvo vylisovaný džús z ovocia
 28. Spoločnosť Intel v Izraeli vyvinula procesor, ktorý bol mozgom prvého osobného počítača
 29. Viac než 44% právnikov sú v Izraeli ženy
 30. Cherry paradajky vyšľachtili v roku 1973 v Izraeli
 31. V Izraeli je najvyšší počet titul PhD na počet obyvateľov na svete
 32. Celú krajinu od severu na juh môžete precestovať za menej než 6 hodín
 33. Izrael od roku 1948 úspešne čelil najväčšiemu počtu veľkých vojenských útokov spomedzi vyspelých štátov sveta
 34. Viac než 90% domácností používa solárne kolektory na ohrev teplej vody
 35. Dĺžka dožitia je v Izraeli 82 rokov, o dva roky viac než priemer vo vyspelých krajinách OECD
 36. Je jedným z iba dvoch štátov na svete, ktorý mal začiatkom 21. storočia viac vysadených stromov, než na počiatku predošlého storočia
 37. Prvý USB kľúč bol vyvinutý v Izraeli
 38. Izrael bola prvá krajina, ktorá zakázala vychudnuté modelky
 39. Izrael patrí medzi svetovú špičku v odsoľovaní morskej vody na konzumáciu
 40. Nech ste kdekoľvek, majte so sebou plávky, lebo do hodiny sa viete dostať na pláž
 41. Izrael má najviac orchestrov na počet obyvateľov
 42. Izraelské bankovky obsahujú aj Braillovo písmo pre nevidiacich
 43. Izrael je krajina, ktorá má tretí najväčší počet spoločností, ktoré sú na technologickej burze NASDAQ
 44. Izrael má najviac žien na počet obyvateľov, ktoré podnikajú
 45. V McDonalde si môžete zakúpiť kóšer McFalafel
 46. Izrael má rozlohou menšiu ako polovica Slovenska, ale viac obyvateľov (8,8 milióna)
 47. Izraej má najvyššiu mieru plodnosti spomedzi vyspelých krajín – 3 deti na jednu ženu
 48. V Izraeli dnes žije 43% všetkých Židov žijúcich na svete
 49. 60%  územia Izraela zaberá púšť
 50. V Izraeli sa recykluje takmer 90% odpadovej vody
 51. Väčšinu spotreby vody domácností pokrýva päť odsoľovacích zariadení v Stredozemnom mori
 52. Z 12-tich izraelských Nobelových cien, bola polovica za chémiu
 53. V Izraeli funguje osem univerzít. Tri z nich boli založené ešte skôr, než vznikol židovský štát
 54. V Izraeli ani vysoká funkcia neznamená imunitu, vo väzení bol niekdajší prezident aj premiér
 55. Izrael má jedny z najlepších obranných ozbrojených síl na svete
 56. Izraelská spoločnosť je mixom viac ako 70 národností
 57. Najväčší známy psí cintorín z antického sveta bol objavený v pobrežnom meste Aškelon
 58. Technológia a procesor pre mobilné telefonovanie boli vyvinuté v Izraeli
 59. Izrael publikoval viac kníh preložených z iných jazykov než akýkoľvek iný národ na svete
 60. Mesto Beerševa má najviac šachových majstrov na počet obyvateľov na svete
 61. Mŕtve more je najnižšie položené miesto na povrchu Zeme
 62. Mesto Haifa má jedno z najmenších podzemných metier na svete – trať meria len 1,8 km a má 4 súpravy
 63. Olivová hora je najstaršie pohrebisko na svete používané bez prerušenia
 64. Izrael vyrobil prvý repelent na medúzy
 65. Izrael patrí medzi 9 krajín vo svete, ktoré vyslali na obežnú dráhu vlastný satelit
 66. Aj lepidlo na izraelský poštových známkach je kóšer
 67. Microsoft má viac zamestnancov v Izraeli než kdekoľvek vo svete na počet obyvateľov
 68. Na rozlohu má Izrael najvyššiu intenzitu migrujúcich vtákov na svete – 500 miliónov ročne
 69. Prvý antivírový software pre počítače bol vyvinutý v Izraeli už v roku 1979
 70. Mŕtve more je 8,6x slanšie ako oceán

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *