Skúška našej vyznávanej lásky k Izraelu

Napísal: David Parsons, ICEJ Vice President & Senior Spokesman

Nedávne správy o Židoch, ktorí útočili na kresťanov v Izraeli, sú skutočné!

Od začiatku roka skutočne došlo v Izraeli k prudkému nárastu židovského obťažovania a útokov na kresťanov a cirkevný majetok a zoznam týchto útokov je pomerne dlhý.

Poškodený protestantský cintorín na vrchu Sion- Foto: Oliver Hersey

Napríklad židovský muž zvalil a poškodil sochu Ježiša v Kostole bičovania na Via Dolorosa v jeruzalemskom Starom meste; na Olivovej hore bol zničený hrob Panny Márie; kláštor v Arménskej štvrti bol znehodnotený urážlivými protikresťanskými graffiti („Smrť kresťanom“ atď.); niekoľko náhrobných kameňov bolo zvalených a rozbitých na protestantskom cintoríne na hore Sion; ortodoxný židovský muž bol zatknutý za to, že hodil kameň cez okno Hornej miestnosti na hore Sion; a izraelskí osadníci sa údajne napadli americkú kresťanskú turistickú skupinu v arménskej reštaurácii v kresťanskej štvrti a zanechali za sebou spúšť, ktorú mnohí opisovali ako bojové pole.

Taktiež sa zvýšil počet ortodoxných Židov, ktorí pľuli na kresťanských duchovných oblečených v rúchu v Starom meste. Nedávno si izraelský televízny reportér Yossi Eli z Channel 13 obliekol tradičný hnedý plášť františkánskych bratov a počas prechádzky ulicami Starého mesta ho v priebehu piatich minút päťkrát opľuli.

A pod útokmi nie sú len tradiční kresťania a historické kostoly, ale aj evanjelikáli a mesiánski Židia boli konfrontovaní s nahnevanými a násilnými demonštrantmi na dvoch nedávnych udalostiach v Jeruzaleme – na globálnom modlitebnom zhromaždení na Letničnú nedeľu na Južných schodoch na Chrámovú horu a na mesiánskom koncerte chvál v Pavilóne v západnom Jeruzaleme. Videozáznamy potvrdzujú správy očitých svedkov kresťanov a mesiánskych Židov, že židovskí demonštranti im kričali do tvárí a strkali, zrážali a dokonca bili a kopali niektorých účastníkov. Medzi vodcov židovských demonštrantov patrili člen jeruzalemskej mestskej rady Arieh King a militantný vodca Lehavy Bentzi Gopstein.

Hoci sa v minulosti vyskytlo mnoho prípadov, keď Židia pľuli na kresťanských duchovných v Starom meste a organizovali hrozivé protesty pred mesiánskymi zbormi, v týchto nedávnych incidentoch je niečo ako „človek pohryzie psa“, pretože je také zriedkavé vidieť toľko židovských útokov v rýchlom slede na toľkých miestach takým otvoreným a drzým spôsobom.

Historicky, kresťania tu vo Svätej zemi a na širšom Blízkom východe trpeli oveľa viac prenasledovaním zo strany moslimov, vrátane nielen fyzických útokov, ale aj znásilnení, nútených sobášov a krádeží majetku. Arabskí kresťania majú tendenciu mlčať o tomto zneužívaní, aby netrpeli islamskými represáliami. Keď ich však obťažujú alebo na nich útočia Židia, miestni arabskí kresťania o tom veľmi hlasno hovoria, takže sa zdá, že v ich odpovediach je nerovnováha.

Napriek tomu došlo k dramatickému rozmachu židovského obťažovania kresťanov akéhokoľvek pozadia a denominácie, čo vedie k naliehavým otázkam: Kto je za tým? A prečo?

Kto a prečo?

Zdá sa, že za týmito útokmi sú dvaja hlavní vinníci, prvým je malá časť ultraortodoxnej židovskej komunity v Izraeli a druhým radikálne krídlo národného náboženského tábora.

Videozáznam ultraortodoxných Židov ako pľujú na mníšky v Starom meste- Foto: Times of Israel

V židovskej štvrti a štvrtiach Mea Shearim v Jeruzaleme žije veľa ultraortodoxných Židov a niektorí pohŕdajú kresťanmi, najmä výrazne oblečenými kresťanskými duchovnými a mníškami, s ktorými sa každý deň stretávajú pri prechádzaní úzkymi uličkami Starého mesta. K tomu sa pridali mnohé bitky medzi Židmi, kresťanmi a moslimami o vytúžené pozemky v celom stiesnenom Starom meste.

V rámci širšej ultraortodoxnej komunity Izraela existuje aj niekoľko veľmi aktívnych antimisionárskych skupín, ako napríklad Yad l’Achim a jej konkurent Or l’Achim, ktorí horlivo odmietajú asimiláciu, najmä ľudí, ktorí uzavreli zmiešané židovsko-arabské manželstvá, ako aj akékoľvek prozelytizáciu Židov. Mnohí z protestujúcich na nedávnej evanjelikálnej modlitebnej akcii a mesiánskom koncerte chvál pochádzali z týchto antimisionárskych skupín.

Medzitým, v rámci národného náboženského prúdu, existuje militantný okraj zameraný na udržanie silnej židovskej väčšiny v krajine, dokonca až do tej miery, že chce vytlačiť Arabov a kresťanov. Mnohí sú stúpencami skupiny Lehava, ktorá je pozostatkom zakázaného hnutia kahanizmus, ktoré teraz vedie Bentzi Gopstein a ktoré je ostro protiarabské, proti homosexuálom a proti kresťanom. Majú za sebou dlhú históriu útokov, pobodaní a vypaľovania kostolov a symbolov spolužitia.

Itamar Ben Gvir, súčasný minister pre vnútornú bezpečnosť, ktorý dohliada na štátne polijacné zložky, vyrastal v tomto okrajovom hnutí a neskôr ako právnik obhajoval niekoľkých stúpencov Lehavy obvinených z vraždy, napadnutia, podpaľačstva, podnecovania a iných zločinov.

Väčšina súčasnej 64-miestnej vládnej koalície v Izraeli je z náboženskej pravice – buď ultraortodoxnej alebo národnej náboženskej – a zdá sa, že niektorí z ich voličov sa cítia povzbudení, aby teraz podnikli útoky na kresťanov, pričom si myslia, že Ben Gvir a možno iní vo vláde im budú kryť chrbát. Toto zhodnotenie je podporené skutočnosťou, že nedávna vlna útokov sa v podstate začala v čase, keď sa koncom decembra 2022 dostala k moci nová vláda.

Israelskí vodcovia reagujú

Viacerí vysokopostavení izraelskí lídri odsúdili množstvo židovských útokov na kresťanov na čele s prezidentom Isaacom Herzogom. Minulý týždeň navštívil kláštor Stella Maris v Haife spolu s národným policajným komisárom a útoky dôrazne odsúdil.

Prezident Herzog na návšteve Stella Maris v Haife- Foto: Kobi Gideon-GPO

„V posledných mesiacoch sme boli svedkami veľmi vážnych incidentov proti kresťanským denomináciám vo Svätej zemi, našim bratom a sestrám, kresťanským občanom, ktorí sa cítia napadnutí na miestach modlitieb, na cintorínoch, na uliciach,“ povedal Herzog. „Túto skutočnosť vnímam mimoriadne vážne. Je to neprijateľné. Treba to vykoreniť a som veľmi vďačný izraelskej polícii a orgánom činným v trestnom konaní za to, že berú túto otázku vážne… Musíme rešpektovať príslušníkov všetkých náboženstiev. Zaviazali sme sa k tomu už od úsvitu našej existencie. Toto je najzákladnejšie prikázanie ‚miluj svojho blížneho ako seba samého‘.“

Podobne sa vyjadril aj izraelský minister zahraničných vecí Eli Cohen počas júlovej návštevy Vatikánu.

Zástupkyňa starostu Jeruzalema Fleur Hassan-Nahoum tiež verejne vystúpila proti prenasledovaniu kresťanov a snažila sa primäť prominentných izraelských rabínov, aby urobili to isté.

V máji sa k tomu pridal izraelský hlavný sefardský rabín Šlomo Amar, ktorý tieto protikresťanské činy odsúdil vo vzácnom anglickom vyhlásení: „Urobili to nezodpovední ľudia, ktorí vôbec nedodržiavajú Tóru a jej spôsoby. Oznamujeme, že takéto správanie je prísne zakázané.“

Predstavitelia mesta Jeruzalem a policajní velitelia sa tiež stretli s biskupmi a patriarchami a ďalšími miestnymi kresťanskými vodcami, aby sa pokúsili vyriešiť ich sťažnosti.

Ako by sme mali reagovať my?

Otázkou teraz je, ako by mali kresťania reagovať na tento zvýšený výskyt útokov Židov na kresťanov.

Na Medzinárodnom kresťanskom veľvyslanectve Jeruzalem dlho presadzujeme potrebu, aby si kresťania viac uvedomovali dlhú, tragickú históriu kresťanského antisemitizmu a boli citliví k židovským záujmom a obavám.

Musíme tiež uznať, že tieto útoky z veľkej časti pochádzajú od radikálnych okrajových agitátorov, zatiaľ čo väčšina Izraelčanov víta kresťanskú podporu a kresťanských návštevníkov.

Aj sám Ježiš nás nabáda, aby sme „milovali svojich nepriateľov“, „nastavili druhé líce“ a „radovali sa“, keď sme preňho prenasledovaní. Toto je určite skúška našej vyznávanej lásky k Izraelu, ale Pán nás môže zmocniť, aby sme ich skutočne bezpodmienečne milovali.

ICEJ nedávno hovorila o nebezpečenstvách, ktoré predstavuje najmä skupina Lehava, kvôli ich násilnej histórii a po tom, čo sme na vlastné oči videli ich nenávisť a hnev. Len nechceme vidieť, ako bude niekto vážne zranený alebo ešte horšie. Ale aj naďalej budeme mať milosť voči židovskému ľudu ako celku.

V Biblii je skutočne jasné, že kresťania by si mali Židov vážiť a priateliť sa s nimi. Genesis 12:3 hovorí, že by sme mali „požehnať“ potomstvo Abraháma. Izaiáš 40 nás vyzýva, aby sme „potešovali“ ľud Izraela. Apoštol Pavol v Rimanom 11 dodáva, že im musíme ‚preukazovať milosrdenstvo‘! Takže máme biblické príkazy stáť pri Izraeli a byť láskaví k Židom. Preto by sme našu podporu Izraelu nemali podmieňovať tým, či tieto útoky skončia alebo nie. A stále veríme izraelským vodcom, že sa tomuto problému postavia priamo, keďže vieme, že ak by útoky pretrvávali, Izraelu to len sťaží získavanie priateľov v zahraničí. V konečnom dôsledku to považujeme za moment, kedy môžeme Jeho vlastnému ľudu ukázať pravú tvár a charakter Ježiša tým, že im prejavíme milosrdenstvo a milosť. Kiež tak robíme s úprimným srdcom a úplnou dôverou, že Boh dokončí svoje vykupiteľské dielo medzi svojím ľudom.

Pozrite si túto správu CBN, kde bol nedávno rozhovor s viceprezidentom ICEJ a hlavným hovorcom Davidom Parsonsom o narastajúcom obťažovaní kresťanov zo strany Židov v Izraeli: video tu.

Zdroj: icej.org

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *