V Spojenom kráľovstve v roku 2023 bolo mesačne zaznamenaných viac ako 100 antisemitských incidentov

Napísal ZVIKA KLEIN

Správa odhaľuje, že v prvej polovici roka 2023 počet online antisemitských incidentov v UK vyletel o 37 %, pričom najviac z nich sa vyskytlo na Twitteri.

Podľa štvrtkovej správy britskej charitatívnej organizácie Community Security Trust  (CST), ktorá chráni britských Židov pred antisemitizmom a súvisiacimi hrozbami, bolo v každom z prvých šiestich mesiacov roka zaznamenaných viac ako 100 antisemitských incidentov.

Celkovo správa objasnila znepokojujúcu prítomnosť antisemitizmu v Spojenom kráľovstve. Napriek miernemu 2 % zníženiu celkového počtu nahlásených antisemitských incidentov v porovnaní s prvou polovicou roku 2022 zostávajú čísla znepokojujúce. Počas tohto obdobia bolo zdokumentovaných celkovo 803 incidentov, čo ho radí na šieste miesto s najvyšším počtom za obdobie od januára do júna. Pre kontext, v roku 2021 bolo zaznamenaných najviac 1 371 prípadov, v roku 2020 bolo dosvedčených 875 a v roku 2019 ich bolo 911.

Čo presne dáta hovoria?

Dáta ukázali, že: 

  • Najrozšírenejšie bolo hrubé správanie, ktoré predstavovalo 83 % prípadov.
  • Hrozby zaznamenali pokles o 15 % so 44 incidentmi.
  • Počet incidentov súvisiacich s univerzitami sa znížil o 35 %, pričom bolo zaznamenaných len 17 prípadov, z ktorých 11 sa stalo na akademickej pôde.

Grafické a slovné prejavy súvisiace s holokaustom boli prítomné v 31 % všetkých prípadov, zatiaľ čo rétorika súvisiaca s Izraelom bola zaznamenaná v 17 %. 

Alarmujúci bol aj 32-percentný nárast incidentov zameraných na synagógy, ich infraštruktúru alebo účastníkov, z ktorých 16 sa zameralo na zhromaždených počas cesty na modlitby alebo z nich. 

Z geografického hľadiska zostali hlavnými oblasťami záujmu Londýn a Manchester, ktoré sa podieľali 72 % na celkovom počte v polroku. Hoci Londýn zaznamenal pokles o 4 % so 447 incidentmi, Manchester zaznamenal prekvapivý nárast o 29 %, celkovo 132 incidentov.

Okrem viditeľných čísel CST identifikovala aj 328 potenciálnych incidentov, ktoré, hoci chýbajú jasné antisemitské znaky, sú stále významné pre zaistenie bezpečnosti židovskej komunity. 

Keď sa online priestory stávajú nepriateľskými, výzva na riešenie a zastavenie takýchto trendov je pre komunity aj platformy ešte naliehavejšia.

Prezident CST Mark Gardner komentoval znepokojujúce zistenia: „Každý jeden mesiac britskí Židia nahlásia CST viac ako 100 antisemitských nenávistných prejavov. Odhaľuje to základnú úroveň protižidovskej nenávisti, ale tiež osvetľuje význam tónu a politiky, ktorú nastavili lídri a influenceri. Boli sme toho svedkami počas každého roka, keď Jeremy Corbyn viedol Labouristickú stranu, a teraz, z úplne iného uhla pohľadu, vidíme, ako sa v dôsledku nedávnych zmien na Twitteri objavuje rovnaký vzorec.

Vedúci kancelárie HM nezávislý poradca vlády pre antisemitizmus (HMGIAA), Lord Mann, sa k správe vyjadril: „CST je uznávaná naprieč vládami a orgánmi činnými v trestnom konaní ako hlavný zdroj dôkazov o povahe a rozsahu antisemitizmu v krajine. Tí, ktorí veria, že problém ustúpil, by sa mali ponoriť do tejto správy. Poskytuje jasný obraz o tom, ako sa antisemitizmus neustále vyvíja a hľadá nové kanály na ohrozovanie, znevažovanie a ubližovanie židovským občanom každého veku. Spolupráca medzi vládou, systémom trestného súdnictva a CST zostáva kľúčová v tom, ako monitorujeme a čelíme antisemitizmu. Našťastie v parlamente existuje konsenzus, že to zostáva hlavnou a trvalou prioritou.“

Board of Deputies, strešná organizácia britského židovstva, reagovala tiež: „Je hlboko znepokojujúce, že správa CST o antisemitských incidentoch za prvý polrok 2023 vykresľuje obraz, v ktorom bolo každý mesiac zaznamenaných viac ako 100 incidentov protižidovskej nenávisti. Nárast nenávisti na internete prostredníctvom Twitteru je mimoriadne alarmujúci, no napriek tomu úplne predvídateľný, ak vezmeme do úvahy výrazné zmeny v politike v dôsledku nedávnej zmeny vlastníctva. Tlieskame CST za túto správu a veríme, že jej zistenia upútajú pozornosť zákonodarcov.“

Zdroj: jpost.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *