Vedeli ste, čo hovorí o dúhe Biblia a judaizmus?

Podľa biblie sa tento úkaz objavil na oblohe po hroznom súde nad celým svetom, ktorý prebehol v podobe potopy. Dúha je znamením zmluvy, ktorú Hospodin jednostranne uzavrel s Noemovou rodinou, jeho potomstvom a každým živým tvorom – s vtákmi, dobytkom a všetkou zemskou zverou a so zemou. V zmluve sa Hospodin zaviazal, že už nebude potopa, ktorá by zničila zem. Boh sľubuje, že vždy, keď sa na nebi objaví dúha, bude táto zmluva pripomínaná. Hebrejské slovo pre dúhu je doslova „oblúk v oblaku“. Slovo oblúk sa používa aj pre luk. Ako luk smerujúci nadol naznačuje koniec bitky, tak dúha, ktorej konce siahajú k zemi, naznačuje koniec Božieho hnevu.

zdroj: Gerloff

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *