ICEJ a Yad Vashem spolupracujú na krajšej budúcnosti

Drahí priatelia,

Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem má ako kresťanský partner česť spolupracovať s Yad Vashem – najvýznamnejším pamätníkom a múzeom holokaustu na svete. Táto uznávaná inštitúcia bola oficiálne poverená izraelským parlamentom uchovávať pamiatku na šesť miliónov Židov, ktorí zahynuli počas nacistickej genocídy. 

Naše partnerstvo za začalo v roku 2004 žiadosťou o pomoc pri vytváraní užších vzťahov medzi Yad Vashem a rastúcou evanjelikálnou komunitou vo svete. Pretože Yad Vashem je pod štátnym dohľadom, táto historická zmena si vyžadovala schválenie štátom. Prezident i premiér Izraela prijali myšlienku založenia „Kresťanského oddelenia v Yad Vashem“ v spolupráci s ICEJ. Spolu tvoríme krajšiu budúcnosť, aby sme zaistili už „Nikdy viac.“

Poslanie Yad Vashem je posvätné a rozsiahle, zahŕňa úsilie zachovať spomienky preživších holokaustu pre budúce generácie, a tiež uctenie si tých nie-Židov, ktorí riskovali život, aby zachránili Židov pred nacistickou genocídou. Radi by sme vám predstavili dve úžasné  iniciatívy, prebiehajúce v súčasnosti v Yad Vashem, a ako by ste sa mohli do nich zapojiť. 

Zbieranie svedectiev preživších

Sú i dnes mnohí preživší holokaustu, ktorí ešte nerozpovedali svoje príbehy, ale ich počty sa rýchlo zmenšujú. Zbieranie, zaznamenanie a uchovanie ich svedectiev sú teda preteky s časom. Yad Vashem spustil špeciálny projekt na dosiahnutie tohto cieľa. Zaznamenanie a uchovanie svedectva jedného preživšieho pre budúce generácie v archívoch Yad Vashem stojí približne 1,400 USD. Váš dar na tento špeciálny účel odmení Yad Vashem krásnym certifikátom. 

Uctenie si “Spravodlivých medzi národmi”

Yad Vashem je jediná inštitúcia, ktorá vyjadruje uznanie tým nie-Židom, ktorí pomohli zachraňovať a ukrývať Židov počas holokaustu. Z úcty k týmto nezištným záchrancom Yad Vashem udeľuje titul „Spravodlivý medzi národmi“. Pre uznanie ich morálnej i fyzickej odvahy tiež vysadili približne 2000 stromov na vrchu Mont-Herzl v Jeruzaleme. Zachovať ich odkaz môžete pomôcť tým, že sa stanete strážcom stromu, zasadeného na ich počesť. Za dar iba 365 USD získate: 

  • certifikát na vaše meno a meno Spravodlivého medzi národmi
  • príbeh Spravodlivého medzi národmi
  • fotografiu stromu

Pridajte sa k nám podporou týchto cenných iniciatív, aby sme takto spoločne mohli zabezpečiť „Nikdy viac!“

Žehnám vám z Jeruzalema, 

Dr. Jürgen Bühler
Prezident ICEJ

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *