Vyhlásenie ICEJ Slovensko k výsledkom volieb a výročiu založenia vojnového Slovenského štátu

Výsledok nedávnych parlamentných volieb na Slovensku, v ktorých dali voliči priestor extrémistickým pravicovým neofašistickým silám, sú pre Slovensko veľmi zlou správou. Zároveň je to veľká príležitosť pre širšie uvedomenie si, že tento stav je do veľkej miery dôsledkom nie dostatočného vysporiadania sa s minulosťou smutne známeho tzv. Slovenského štátu, ktorý pred 77 rokmi vznikol.

Pasivita a tiež nedôslednosť pri vykoreňovaní dôsledkov tohto temného obdobia našej histórie znamenajú, že sa nám aktuálne vracia oblúkom späť.

Od politických síl budovaných na ideológii nacizmu sa nedočkáme skvalitnenia zdravej diskusie o našej histórii a z celospoločenského pohľadu neprispejú k väčšej férovosti politickej scény, či ekonomických vzťahov. Ich cieľom je zmeniť zásadne „ihrisko“, spochybniť systém kritického nazerania na históriu a fungovanie spoločnosti ako takej a nahradiť ho netolerantným režimom jediného výkladu dejín a spoločenských javov.

Všeobecne sa konštatuje, že vzniknutý stav je výsledkom zlého školstva. Ale zlyhávajú rodiny a nedostatočná znalosť základných historických faktov v spoločnosti vôbec.

Ako kresťania rôznych denominácií, združení v slovenskej pobočke Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem (ICEJ Slovensko), vyzývame štátne inštitúcie, ale predovšetkým všetky kresťanské denominácie, aby jednoznačne odmietli fašizoidné tendencie, či len relativizáciu zodpovednosti dokázateľne totalitného Slovenského štátu za holokaust slovenských Židov, Rómov a iných. Súčasná generácia trpí nedostatkom vzorov morálnych lídrov, ale to neznamená, že sa ním má stať ktokoľvek z uctievačov najtemnejšej časti našej histórie.

ICEJ Slovensko už takmer desať rokov organizuje študijné zájazdy pre študentov slovenských  stredných škôl do koncentračných táborov Auschwitz (Osvienčim), predovšetkým na Pochod živých. Za účelom obohatenia výuky histórie na stredných školách vyškolilo v spolupráci  so Slovenským národným múzeom – Múzeom židovskej kultúry v Bratislave a Dokumentačným strediskom holokaustu dobrovoľných lektorov, ktorí organizujú prednášky o holokauste na stredných školách na Slovensku.

V Bratislave, 14. 3. 2016

Za výkonný výbor ICEJ Slovensko

Peter Švec, predseda
Kamil Maljarčik, tajomník
Viera Perašínová
Zdenka Dubanová
Miroslav Almáši
Vlastimil Jurkuliak

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *