Biblia nás poveruje potešovať Izrael

Izaiáš prináša Boží príkaz, keď hovorí: ,,Potešujte, potešujte môj ľud, hovorí váš Boh.“ (Iz.40:1)

Táto výzva jednoznačne nepatrí židovskému národu, pretože to by utešovali samých seba. Týka sa to ostatných národov, ktoré dostávajú toto povolanie, aby stáli za Izraelom a žehnali mu. Je to úloha pre čas, kedy Boh obnoví Sion. (verš.2). Štyridsiata kapitola knihy proroka Izaiáša tiež celkom jednoznačne nie je návrhom alebo bodom k diskusii, v ktorej Hospodin očakáva náš názor. Sám Boh, Stvoriteľ Neba a Zeme, ktorý volá hviezdy po mene (Iz.40:26), nám vraví, aby sme povstali a stáli za Jeho ľudom v láske a úteche.

Presne z tohto dôvodu bolo v roku 1980 založené Kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem, v tomto mandáte pokračuje dodnes cez pobočky v 90 krajinách sveta a s Božou pomocou bude pokračovať v ďalších rokoch. Pridajte sa k nám a aktívne sa podieľajte na napĺnaní tejto úlohy pre Cirkev.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *