Deň pre Izrael

Tento rok z dôvodu epidemiologickej situácie, podujatie nepripravujeme

V spolupráci so spoločenstvom Slovo života, Bratislava a v rámci Medzinárodného dňa pripomienky holokaustu (27.1.) usporadúvame podujatie Deň pre Izrael.

Spravidla v nedeľu, začíname už doobeda duchovným programom – hebrejské chvály, biblické vyučovanie, modlitby a pokračujeme obedom v duchu tradičnej židovskej kuchyne. Poobede je hlavným bodom programu verejná prednáška a diskusia s s odborníkmi a výzkumníkmi na tému Holokaust.

Deň pre Izrael 2020

Kde? Slovo života, Tomášikova 30, Bratislava

Kedy? Nedeľa 26.1.2020.

Program (v najbližších dňoch upresníme hostí a témy)

10:00 – duchovný program Slova a modlitieb; hebrejské chvály – kapela Slova života s Dankou Vráblovou(ráno aj po obede)

12:30 – obed v kaviarni Slova života

13:30 – hostia Ivan Kamenec – historik; Madeline Vadkerty – výzkumníčka; téma: Slovenský štát a špecifiká holokaustu na Slovensku + diskusia

16:00 – plánovaný záver

*na plagáte je autentická židovská hviezda, ktorou boli slovenskí Židia v čase holokaustu označovaní. (Z archívov Yad Vashem) 


Madeline Vadkerty je Američanka, ktorá žije v Bratislave. Pracuje ako manažérka v Nadácii Milana Šimečku a ako dobrovoľnícka v Dokumentačnom Stredisku Holokaustu a pre Zabudnuté Slovensko. Jej poslanie je podporovať pamäť o holokauste, ľudské práva a demokratické inštitúcie. Je tiež aktívnou členkou Rady pre charitu v Medzinárodnom klube žien.

V minulosti pracovala ako tlmočníčka a manažérka fundraisingu pre jednu neziskovú organizáciu vo Washingtone, ktorá poskytuje služby ľuďom, ktorí prežili mučenie. Mnoho rokov pracovala ako výskumníčka v Múzeu holokaustu vo Washingtone. Bola tiež zamestnaná v Americkej diplomatickej službe v USA a v bývalom Sovietskom zväze. Má diplom z francúzštiny a ruštiny z Georgetown University vo Washingtone.

Ivan Kamenec je slovenský historik, vedúci vedecký pracovník Historického ústavu Slovenskej akadémie vied a externý prednášajúci na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Kmenského v Bratislave. Vo svojom výskume sa zameriava na politické a kultúrne dejiny Slovenska 20.storočia, najmä obdobia Slovenského štátu  (1939 – 1945) a problematike holokaustu na Slovensku.

Je predsedom Nadácie Charty 77 a podpredsedom Komisie odbornej a vedeckej tvorby programu Pro Slovakia.