ICEJ poskytuje traumatologický výcvik pre izraelských lekárov

Autor: Nativia Samuelsen

Ak v Izraeli v súčasnosti existuje nejaká obrovská potreba, je to potreba starostlivosti o traumatizovaných. Dokonca aj skúsení traumatológovia sú sami preťažení, pretože sa musia vyrovnať so záplavou pacientov, ktorí stále bojujú so šokom z masakrov zo 7. októbra.

Memorial candle - JDC

To isté platí aj pre izraelské zdravotníctvo, ktoré je už dlho inšpiratívnym príkladom židovsko-arabského spolužitia. Tieto kolegiálne väzby však prešli skúškou v dôsledku masového pogromu Hamasu a jeho následkov, keďže izraelskí lekári a záchranári z rôznych etnických a náboženských skupín sa sami vyrovnávajú s traumou vyvolanou týmto temným dňom.   

Podľa správy denníka Jerusalem Post od toho tragického októbrového rána prieskumy ukazujú, že počet Izraelčanov trpiacich depresiami a úzkosťou vzrástol o 30 %. V reakcii na to ošetrovatelia v zdravotníctve naliehavo potrebovali školenie o traumatických stavoch a odolnosti, ktoré by im pomohlo vyrovnať sa s nimi, aby potom mohli pomáhať iným.

Ambulance paramedics

Mimoriadna podpora je obzvlášť dôležitá v tomto intenzívnom období, keď sú zdravotnícki pracovníci preťažení nárastom počtu pacientov a nedostatkom zdravotníckeho personálu. Keďže nemocničné oddelenia prijímajú mnoho zranených, sú takisto vystavené vysokej miere stresu a traumy. Uvedomujúc si tieto výzvy, Nicole Yoderová, viceprezidentka ICEJ pre pomoc a alianciu, sa snažila urobiť niečo zmysluplné v reakcii na ne.

„Chopili sme sa príležitosti spolupracovať so Spoločným distribučným výborom a sponzorovať pilotný kurz o odolnosti a traume pre 30 vybraných manažérov z nemocníc v celom Izraeli, pretože sme vedeli, že to pozitívne ovplyvní tisíce ľudí,“ uviedla Nicole. „Keď sme sa rozprávali s účastníkmi o výzvach, ktorým čelia na tomto vnútornom vojnovom fronte, dozvedeli sme sa veľmi veľa.“

Tamar Graniková, riaditeľka programov JDC-Tevet, Nicole načrtla ciele a prínosy celoštátneho programu traumatologického výcviku pre zdravotníckych pracovníkov, ktorý sponzoruje kresťanské veľvyslanectvo.

„Nikto nebol na túto situáciu pripravený,“ vysvetlila Tamar. „Prešli sme od ‚nevieme, čo robiť‘ k zvládnutiu krízy, potom k normalizácii krízového stavu zo dňa na deň. Sme vďační za toto školenie na tému zvládania napätia medzi arabským a židovským sektorom. Je to pálčivá otázka pre našich vedúcich predstaviteľov. V tomto prostredí sa vyskytujú hádky, rôzne jazyky a kultúry. Práve teraz sa všetko otriasa.“

V dôsledku toho vznikla naliehavá potreba rozšíriť školenie o odolnosti, aby sa zmiernilo napätie a zlepšilo pracovné prostredie v záujme všetkých pacientov, ktorí potrebujú lekársku starostlivosť.

„Prostredníctvom tohto kurzu a podpornej siete sa vedúci pracovníci v zdravotníctve môžu stretnúť s ďalšími kolegami v oblasti zdravotníctva, diskutovať o problémoch a získať potrebné nástroje, aby mohli reagovať na mnohé vznikajúce problémy,“ dodala Tamar. „Žiadna iná krajina na svete by niečo podobné nemala, je to veľmi jedinečne navrhnutý program pre Izrael.“ 

Izrael sa skutočne stáva svetovým lídrom v oblasti traumatologickej starostlivosti, či už o to stál alebo nie.

Vezmite si Shauliho, ktorý musí žonglovať medzi službou v záložných silách IDF, otcom troch detí a prácou hlavnej sestry na pohotovosti v nemocnici Ziv v Safede. Na otázku, aké sú jeho najťažšie skúšky, odpovedal:

„Najväčšou výzvou je citeľný stres vo vzduchu. Personál stratil svojich blízkych a priateľov a denne vidí následky teroristických útokov na obetiach,“ povedal. „Navyše v tejto súčasnej vojne nemáme dostatok personálu ani zdrojov a to sme ešte ani nevstúpili do najhoršej situácie, ak by vypukla vojna na severnom fronte.“

„Nástroje, ktoré som tu získal, využívam na vytvorenie pokojnejších spôsobov práce tým, že svojmu tímu dávam nástroje na dobré zvládanie stresu a traumy,“ pokračoval Shauli. „Potrebujeme to, pretože takúto situáciu sme ešte nezažili. Ošetrovali sme mladých ľudí z hudobného festivalu na juhu a videli sme zranenia z krutých teroristických činov. V dôsledku toho môj tím čelí veľkej sekundárnej traume.“

baby being born-pexels

Nicole sa rozprávala aj s Monique Atias, vedúcou sestrou pôrodníckeho oddelenia v nemocnici Soroka v Beerševe. Táto pôrodnica je jednou z najväčších v Izraeli a ročne sa na nej narodí viac ako 17 000 detí. Monique sa podelila o to, ako bola tretina jej personálu evakuovaná zo zasiahnutých komunít v blízkosti hraníc s Gazou a ona musela nájsť nových pracovníkov, aby ich dočasne nahradila, pričom evakuovanému personálu stále poskytovala podporu na diaľku.

„Matky na oddeleniach prichádzajú s rôznymi problémami,“ poznamenala Monique. „Ich manželia sú v armáde, takže nemusia mať žiadnu rodinnú podporu a musia sa starať o ďalšie deti. Čelia veľkému stresu, keď sa pripravujú na pôrod. Tento kurz mi pomáha vyškoliť môj tím, aby pomohol matkám pochopiť ich traumu a zároveň im poskytol podpornú sieť a najlepšiu možnú starostlivosť. Všetky veci, ktoré sa tu učím, sú nástroje, ktoré nám pomôžu robiť to lepšie.“

„V dňoch po začiatku vojny som využila nápad z nášho skupinového školenia a zorganizovala som stretnutie so všetkými židovskými a arabskými ošetrovateľmi a sestrami na oddelení,“ pokračovala Monique. „Keď sme sa rozprávali, neraz boli blízko k slzám, čo som predtým v mojom tíme nezažila. Ošetrovatelia mali pocit, že sa môžu podeliť o to, aké emocionálne a psychicky náročné je pre nich podporovať pacientov, ktorí môžu pochádzať z Gazy alebo dokonca len z inej komunity, než je ich vlastná. V reakcii na to sme diskutovali o tom, ako oddeliť vojnu od seba ako ošetrovateľov a od žien ako pacientok. To výrazne pomohlo personálu a viedlo k neuveriteľnej premene. Našťastie sme teraz prekonali tieto počiatočné emocionálne bariéry.“

Jedného dňa sa táto vojna skončí a život tu v Izraeli bude pokračovať v celej svojej rozmanitosti. Tento školiaci kurz už pozitívne ovplyvnil 1 500 zdravotníckych pracovníkov, ktorí ako manažéri zavádzajú svoje nové prístupy na zdravotníckych oddeleniach v celej krajine, čo vedie k lepšej zdravotnej starostlivosti pre všetkých.

Prosíme, podporte ICEJ, ktorý pomáha Izraelčanom zo všetkých spoločenských vrstiev spoločne prekonávať traumy súčasného konfliktu. Môžete sa podieľať na tomto úsilí podporou nášho fondu „Izrael v kríze“ na číslo účtu SK23 0200 0000 0012 9716 0551 (VÚB), variabilný symbol: 104.

Zdroj: icej.org

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *