Petícia adresovaná Medzinárodnému trestnému súdu

Zastavte vyšetrovanie MTS voči Izraelu!

Medzinárodný trestný súd (MTS) v Haagu má dôležitú úlohu vo svete: spravodlivo a nezávisle chrániť pred beztrestnosťou za vojnové zločiny, genocídu a ďalšie zverstvá, ktoré „šokujú svedomie ľudstva“. 

MTS sa však nedávno odklonil od tejto misie tým, že začal oficiálne vyšetrovanie proti Izraelu pre údajné vojnové zločiny spáchané počas a po raketovej vojne s Hamasom v Gaze od roku 2014, ako pre aktivity Izraela zamerané na budovanie a udržiavanie židovských komunít na západnom brehu Jordánu a vo východnom Jeruzaleme.

V reakcii na to Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem (International Christiana Embassy Jerusalem – ICEJ) vyhlásilo medzinárodnú petíciu, ktorá vám umožňuje vyjadriť nesúhlas s vyšetrovaním MTS vojnových zločinov proti Izraelu. 

Výsledky tejto petície budú predložené členským štátom MTS, ako aj sudcom a prokurátorom súdu.

PODPÍSAŤ PETÍCIU

— 

Celé znenie petície: 
Sme angažovaní občania z rôznych krajín sveta a rešpektujeme dôležitosť úlohy, ktorú zohráva Medzinárodný trestný súd (MTS) pri zabezpečovaní medzinárodného trestného práva v súčasnom nepokojnom svete. Sme však hlboko znepokojení nedávnym rozhodnutím súdu začať oficiálne vyšetrovanie proti Izraelu za údajné vojnové zločiny „spáchané na okupovanom palestínskom území vrátane východného Jeruzalema od 13. júna 2014“. Izrael nie je signatárom Rímskeho štatútu, ktorým sa riadi Medzinárodný trestný súd a nesúhlasil s jurisdikciou súdu v tejto veci. Izrael má vlastný osvedčený a rešpektovaný právny systém stíhania takýchto zločinov. 

Okrem toho Palestína nie je zvrchovaným štátom v zmysle Rímskeho štatútu. MTS preto nemá právomoc pokračovať vo vyšetrovaní. Takéto kroky poškodzujú dôveryhodnosť a integritu súdu a zároveň podkopávajú existujúce dohody a mierové úsilie medzi Izraelom a Palestínčanmi.

Veríme, že toto selektívne stíhanie je založené na nepravdivých a falošných tvrdeniach. Stíhanie začala v prílišnej horlivosti hlavná prokurátorka Fatou Bensoudou, ktorá prostredníctvom svojich rozsiahlych súkromných konzultácií s úradníkmi Palestínskej samosprávy v tejto veci preukázala zjavnú politickú zaujatosť voči Izraelu. 

Palestínčania zneužívajú súd na to, aby upierali Izraelu legitímne právo na obranu a odnímali Židom ich historické práva v starovekej vlasti. 

Preto naliehavo vyzývame Medzinárodný trestný súd, Zhromaždenie zmluvných krajín a nastupujúceho hlavného prokurátora Karima Khana, aby upustili od tohto zásadne chybného vyšetrovania vedeného proti Izraelu skôr, ako by to ohrozilo postavenie a ciele súdu a vyhliadky za mier v regióne.

Zastavte vyšetrovanie MTS voči Izraelu!

Medzinárodný trestný súd (MTS) v Haagu má dôležitú úlohu vo svete: spravodlivo a nezávisle chrániť pred beztrestnosťou za vojnové zločiny, genocídu a ďalšie zverstvá, ktoré „šokujú svedomie ľudstva“. 

MTS sa však nedávno odklonil od tejto misie tým, že začal oficiálne vyšetrovanie proti Izraelu pre údajné vojnové zločiny spáchané počas a po raketovej vojne s Hamasom v Gaze od roku 2014, ako pre aktivity Izraela zamerané na budovanie a udržiavanie židovských komunít na západnom brehu Jordánu a vo východnom Jeruzaleme.

V reakcii na to Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem (International Christiana Embassy Jerusalem – ICEJ) vyhlásilo medzinárodnú petíciu, ktorá vám umožňuje vyjadriť nesúhlas s vyšetrovaním MTS vojnových zločinov proti Izraelu. 

Výsledky tejto petície budú predložené členským štátom MTS, ako aj sudcom a prokurátorom súdu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *