ICEJ sa pripravuje na veľký nárast počtu židovských imigrantov do Izraela z rôznych kútov sveta

Podporte aktivity organizácie ICEJ a pomôžte s návratom Židov do Izraela ešte dnes!

Koniec leta je zvyčajne najvyššou sezónou pre židovské prisťahovalectvo do Izraela, keďže mnohé rodiny plánujú svoj príchod do krajiny tak, aby stihli svoje deti zapísať do škôl na jeseň, pred začiatkom školského roka. Počas najbližších týždňov zaznamená Izrael veľký nárast židovských prisťahovalcov a to hlavne z toho dôvodu, že mnohí odkladali svoj presun kvôli pandémii a teraz sa to snažia stihnúť pred zápisom svojich detí do škôl. Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem môže v tejto situácii poskytnúť mimoriadnu pomoc pri organizácii letov pre židovských prisťahovalcov do Izraela, ktorí prichádzajú v zo všetkých kútov sveta – z východu, západu, severu aj  juhu.

Žijeme vo výnimočnej dobe, bezprecedentne veľa kresťanov sa snaží pomôcť Židom pri návrate do krajiny ich predkov – a to všetko sa deje na základe biblických proroctiev spred stáročí o pohanoch ktorí pomáhajú Židom pri návrate do zasľúbenej zeme zo štyroch svetových strán. Ako kresťania máme dnes výnimočnú príležitosť sledovať tento zázrak súčasnosti, ale tiež sa aktívne podieľať na jeho realizácii. V tomto kontexte ICEJ už dlhé desaťročia spolupracuje so Židovskou agentúrou pre Izrael a ďalšími partnermi a pomáha pri tomto historickom židovskom návrate. 

Napriek našej dlhoročnej práci v oblasti židovskej imigrácie do Izraela, tento moment je niečím výnimočný! Nikdy v minulosti ICEJ nemal možnosť pomáhať pri organizácii letov so židovskými prisťahovalcami do Izraela z toľkých rôznych kútov sveta naraz. Zaviazali sme sa v priebehu nasledujúcich dvoch až troch mesiacov pomôcť s pripravovanými letmi etiópskych Židov a Bnei Menashe Židov z Indie. Tiež poskytneme pomoc s prisťahovaleckými letmi zo severu – z Ruska, Bieloruska a ďalších bývalých sovietskych republík – ako sme robili po desaťročia. Nedávno sme sa podieľali na letoch skupín židovských prisťahovalcov z Francie a Južnej Afriky. Teraz sa nám dokonca otvorila možnosť sponzorovať návrat doteraz najvyššieho počtu amerických Židov domov do Izraela.

V priebehu nasledujúcich týždňov bol plánovaný návrat viacerých židovských rodín zo severnej Ameriky do Izraela, ale došlo k nečakanému zastaveniu financovania tejto židovskej prisťahovaleckej trasy z tradične dostupných zdrojov. Židovská agentúra žiada o pomoc Kresťanské veľvyslanectvo pri tomto plánovanom náraste americkej židovskej imigrácie do Izraela, ktorý by mal byť podľa odhadov historicky najvyšší z oblasti Severnej Ameriky. V roku 2021 sa počíta s prisťahovaním asi 5000 Židov z USA a Kanady do Izraela, čo predstavuje 42% nárast v porovnaní s ročným priemerom. 

Máme preto výnimočnú príležitosť zintenzívniť našu podporu židovských imigračných aktivít v oblastiach s najväčšími židovskými komunitami mimo Izraela. Odhaduje sa, že v súčasnosti žije v Severnej Amerike asi 5,7 milióna Židov a keď k tomu pripočítame ich blízkych príbuzných, dostaneme sa k počtu 12,7 milióna ľudí, ktorí majú nárok prisťahovať sa do Izraela na základe zákona o Práve návratu. 

Aktuálny nárast židovského prisťahovalectva do Izraela je dôsledkom viacerých faktorov. Jedným z hlavných dôvodov je skutočnosť, že Izrael je považovaný za krajinu, ktorej sa podarilo vysporiadať s hrozbou Corona vírusu. Zdá sa tiež, že silnej izraelskej ekonomike sa podarí rýchlo zotaviť z pandemickej krízy. Pre mnohých mladých ľudí je Izrael symbolom lepších kariérnych príležitostí, predovšetkým v Hi-Tech sektore. Jedným z faktorov sú tiež rastúce obavy Židov vo svete zo silnejúcich prejavov antisemitizmu počas posledného obdobia. Zdrojom silnejúceho antisemitizmu je okrem iného aj šírenie falošných informácií o pôvode pandémie, z ktorej sú obviňovaní Židia a tiež s nedávnym ozbrojeným konfliktom medzi Izraelom a Gazou a rasovými nepokojmi v USA a v mnohých iných krajinách. Podľa údajov ADL (Anti-Defamation League) bolo v USA v priebehu rokov 2020-2021 zaznamenaných 8004 antisemitských incidentov alebo prejavov extrémizmu voči Židom.

V priebehu júla ICEJ reagoval na urgentnú žiadosť o pomoc zo strany Židovskej agentúry z dôvodu narastajúceho záujmu o vysťahovanie Židov z USA do Izraela. Sponzorovali sme v tom čase návrat 30 olim (novousadlíkov) z New Yorku, New Jersey, Kalifornie, Illinois, Floridy a z ďalších amerických štátov. Nižšie si prečítajte niekoľko ich osobných príbehov.

Ari L. 24 rokov., z Marylandu: „Rozhodol som sa vysťahovať do Izraela, aby som sa stal súčasťou židovskej budúcnosti. Verím, že prispejem k formovaniu židovského národa v zemi Izrael.“

Glen M. 27 rokov., z Texasu: Rozhodol som sa žiť v Izraeli, pretože mám pocit, že sem patrím a nikto ma nebude súdiť pre moje vytŕčajúce tzitzit a kipu na hlave. Chcel som tiež viac času tráviť s mladými ľuďmi môjho veku a bol som presvedčený, že Izrael je tým správnym miestom, kde stretnem seberovných mladých profesionálov. Verím, že sa mi podarí robiť ľudí šťastnými a budem mať prácu, ktorú robím tak rád a to je práca s ľuďmi so špeciálnymi potrebami.“

Hadar B. 32 rokov, z New Yorku: „Odkedy si pamätám, vždy som chcela žiť v Izraeli. V Izraeli som sa vždy cítila doma. Verím, že budem prínosom pre izraelskú ekonomiku a prispejem svojou trochou k úspechu tejto krajiny.“

Josh A. 27 rokov, z Illinois: „Prisťahoval som sa do Izraela pretože to bol môj sen žiť v krajine z ktorej pochádzajú moji predkovia a stať sa súčasťou židovského národa. Ďalším dôvodom bolo, že som chcel vstúpiť ako dobrovoľník do armády a raz v tejto krajine vychovávať svoje deti.“

Títo mladí ľudia práve ukončili karanténu a začínajú svoj nový život v Izraeli päťmesačným programom v Ulpan Etzion Jeruzalem – v jednom z najlepších izraelských programov intenzívnej  výuky hebrejčiny.

V priebehu prvých siedmych mesiacov roka 2021 prišlo do Izraela 14 723 nových imigrantov. ICEJ pomohol 2175 z nich získať štatút nového židovského prisťahovalca, čo predstavuje 15% z celkového počtu Židov, ktorí pricestovali domov, do Izraela tento rok. Títo židovskí novousadlíci prišli z rôznych kútov sveta, vrátane Argentíny, Austrálie, Bieloruska, Čile, Kolumbie, Etiópie, Francie, Fínska, Kazachstanu, Mexika, Holandska, Južnej Afriky, Švédska, Švajčiarska, Ukrajiny, Veľkej Británie, USA, Ruska a iných bývalých sovietskych republík.

Ale vďaka vašej pomoci iba začíname. Zostaňte pri nás v tomto mimoriadnom čase, keď máme možnosť pomôcť pri návrate Židov do svojej domoviny z toľkých rôznych kútov sveta ako nikdy predtým. Mnohí sa pripravujú na príchod počas najbližších týždňov, ale potrebujú našu pomoc. Ale vďaka vašej pomoci iba začíname. Zostaňte pri nás v tomto mimoriadnom čase, keď máme možnosť pomôcť pri návrate Židov do svojej domoviny z toľkých rôznych kútov sveta ako nikdy predtým. Mnohí sa pripravujú na príchod počas najbližších týždňov, ale potrebujú našu pomoc. Podporte prosím aktivity organizácie ICEJ a pomôžte s návratom Židov do Izraela ešte dnes!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *