Okienko o Palestíne

Je to územie rozprestierajúce sa vo východnej časti Stredomoria, v lokalite, ktorá bolo kedysi osídlená starovekým národom Izraela. Jeho názov je odvodený z latinského Palaestina a gréckeho Pa-lai-sti´ne. To druhé pomenovanie pochádza z hebrejského Pele´sheth. V hebrejských náboženských textoch sa slovo Pele´sheth (prekladané ako „Filištína“) objavuje výlučne v súvislosti s malým územím na pobreží okupovaným Filištíncami. (Ex 15:14; Ps 60:8; 83:7; 87:4; 108:9; Isa 14:29, 31; Joe 3:4) Hérodot však v piatom storočí pred Kristom a neskôr aj iní svetskí autori (Philo, Ovid, Pliny, Josephus, Jerome) používali latinské názvy na označovanie celého územia, ktoré bolo pôvodne známe ako „krajina Kanaán“ alebo „zem Izraela“ (Nu 34:2; 1Sa 13:19). Keďže Jehova sľúbil túto zem Abrahámovi a jeho potomkom (Ge 15:18; De 9:27, 28), často sa o nej hovorilo ako o Svätej zemi alebo Zemi zasľúbenej. (Heb 11:9) Počnúc Stredovekom sa zaužívalo pomenovanie Svätá zem.

V určitom zmysle je Palestína spojivom medzi Európou, Áziou a Afrikou. To ju umiestnilo  uprostred pomyselného kruhu okolo ktorého sa rozprestierali staroveké svetové mocnosti ako Egypt, Asýria, Babylon, Perzia, Grécko a Rím. (Eze 5:5) Zakliesnená medzi obrovské púšte na východe a juhu a zo západu obmývaná Veľkým alebo Stredozemným morom, Palestína slúžila ako pozemský most medzi riekami Níl a Eufrat, ktorý brázdili karavány na svetových obchodných cestách. Samotná Palestína, umiestnená v tzv. Úrodnom polmesiaci bola mimoriadne zaujímavou lokalitou kvôli svojmu prírodnému bohatstvu a určitým špeciálnym charakteristikám.

Názov „Palestína“ ako sa používa v súčasnej dobe, sa vzťahuje na región všeobecne. Na juhu môžeme viesť imaginárnu čiaru od južného cípu Mŕtveho mora k juhovýchodnej časti Stredomoria a na severe môžeme ďalšou líniou spojiť južné oblasti pohoria Mount Hermon až k lokalite neďaleko mesta Tyre. Táto vzdialenosť od severu na juh, „od mesta Dan k mestu Beer-Sheba“ (1Sa 3:20; 2Sa 3:10), bola približne 240 km (150 míľ). Od Stredozemného mora na západe sa Palestína rozprestierala smerom k Arabskej púšti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *